Utorak, 22. Decembar 2015 - 14:00 - Četvrtak, 24. Decembar 2015 - 14:00

Budi žensko, menjaj pravila!

poster

 

Centar E8 i UG „Connecting people“ pozivaju sve zainteresovane devojke uzrasta od 13 do 19 godina da se prijave za učešće na treningu za vršnjačke edukatorke na teme rodno zasnovanog nasilja koji će biti organizovan od 22. do 24. decembra 2015. godine u Malom klubu Doma omladine u Pančevu. 

Ovakvi treninzi predstavljaju interaktivne obuke koje se organizuju u neformalnom okruženju korišćenjem metoda vršnjačke edukacije. Trening se sastoji od edukativnih radionica koje se bave temama kao što su: rod i pol, rodne uloge, nasilje, seksualno nasilje, etiketiranje, moć i odnosi, izražavanje vlastitih osećanja i druge. 

Rigidne rodne uloge i društvenenorme često idealizuju različite forme ponašanja koje dovode mlade u rizik, te je uvođenje rodnih uloga u pristup prevenciji nasilja među mladima, važno jer pokazuje da je nasilno ponašanje stečeno i da se stoga može promeniti. 

Trening traje 3 dana od 22. do 24. decembra 2015. goodine s tim što će se prvi dan raditi pola dana popodne, drugi dan- ceo dan, a trećeg dana će se raditi pola dana prepodne. Trenerice Centra E8 će voditi trening, dok nakon treninga grupa učesnica formira klub na lokalu sa kojima će naš lokalni trener osmišljavati, planirati i realizovati javne akcije koje imaju za cilj dalje širenje i promovisanje naših osnovnih vrednosti, ideja i poruka o rodnoj ravnopravnosti i borbi protiv nasilja. 

Za prijavljivanje: Ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu, kontakt telefon i odgovor na pitanje „Zašto želiš da učestvuješ na ovom treningu?“, poslati na [email protected] ili jednostovno popunjavanjem prijavnog formulara na sledećem linku: http://goo.gl/forms/uTs8kcUInF

Rok za prijavljivanje je 19. decembar 2015. godine. 

Treninge za vršnjačke edukatorke na lokalu organizuju Centar E8 i UG „Connecting people“ iz Pančeva u okviru projekta ”The Gender Roles, Equality, Advocacy and Transformation (GREAT) in Serbian society” (GREAT) koji realizuje Centar E8 uz podršku Američke ambasade u Beogradu.

Svetog Save 10
Pančevo
Serbia
Utorak, 22. Decembar 2015 - 14:00 - Četvrtak, 24. Decembar 2015 - 14:00