Petak, 27. Novembar 2015 - 19:30

Dvestoto izvođenje predstave „Kovači” Miloša Nikolića

kovači

 

„Ova drama, napisana davne 1991. nije izgubila na značaju, te se njenim scenskim izvođenjem ne bi narušila jedna od principijelnih odrednica savremenog domaćeg repertoara – a to je aktuelnost. Bez konvencionalnih i banalnih dramskih stereotipa (od ubifikcije do karakterizacije, od zapleta do raspleta) ova drama na umetnički tačan i verodostojan način otvara i pokreće pitanja lapidarno sažeta u „Ko je ko, šta je šta, šta je čije, čiji je ko, ko je čiji”... Pitanja koja jesu deo našeg sadašnjeg života ali i sudbine…

Kovači su drama kultivisanog izraza, puna nezlobive ironije koja katkad prelazi u sarkazam, drama koja govori o jednom krvavom problemu smeštenom u, čini se, večitom algoritmu istorijske zbilje ovog tla, iz perspektive pomalo rezigniranog mudraca.”

Režija: Stefan Sablić

Uloge: Branko Vidaković Milenko Pavlov Zorica Mirković Dragan Nikolić

Vojvode Živojina Mišića 4
26101 Pančevo
Serbia
Petak, 27. Novembar 2015 - 19:30