Dvestoto izvođenje predstave „Kovači” Miloša Nikolića

Petak, 27. Novembar 2015 - 19:30
kovači

 

„Ova drama, napisana davne 1991. nije izgubila na značaju, te se njenim scenskim izvođenjem ne bi narušila jedna od principijelnih odrednica savremenog domaćeg repertoara – a to je aktuelnost. Bez konvencionalnih i banalnih dramskih stereotipa (od ubifikcije do karakterizacije, od zapleta do raspleta) ova drama na umetnički tačan i verodostojan način otvara i pokreće pitanja lapidarno sažeta u „Ko je ko, šta je šta, šta je čije, čiji je ko, ko je čiji”... Pitanja koja jesu deo našeg sadašnjeg života ali i sudbine…

Kovači su drama kultivisanog izraza, puna nezlobive ironije koja katkad prelazi u sarkazam, drama koja govori o jednom krvavom problemu smeštenom u, čini se, večitom algoritmu istorijske zbilje ovog tla, iz perspektive pomalo rezigniranog mudraca.”

Režija: Stefan Sablić

Uloge: Branko Vidaković Milenko Pavlov Zorica Mirković Dragan Nikolić

Vojvode Živojina Mišića 4
26101 Pančevo
Serbia
Petak, 27. Novembar 2015 - 19:30