Petak, 16. Oktobar 2015 - 19:00 - Nedelja, 25. Oktobar 2015 - 12:00

ENDLESS NIGHT, Nikola Radosavlljević

Mogućnost da se svet sagleda sa svih strana, i o njemu dostupne informacije iskoriste na sve načine, ostavila nas je uskraćenim za jedan bitan segment iste te slike, od koga smo zavisni, i kome ipak, nešto, dugujemo. Spontano građen odnos na relaciji sila- efekat, dostiže svoj vrhunac u onim momentima kada se strah u čoveka usađuje samo zato što ne razume snagu i potencijal prirode sa kojom već dugo ne sarađuje. Sumnja u njeno samostalno delovanje, i pokušaj da se i ona sama podredi, rezultira tenzijom specifične forme: naboj koji se akumulira unutar debelih kora svesno oponira bilo kakvo delovanje koje bi ga moglo izmeniti. Ovde se postavlja odnos od presudnog značaja- pulsirajuća tačka postojanja ne nalazi se više u nama, niti negde oko nas.  Epicentar energetskog polja tačno je na pola puta u prostoru između čoveka koji ni svoje postojanje više ne prepoznaje, i stamene slike nemog pejzaža koji na postavljena pitanja ne želi više da odgovori.

Više detalja

Vojvode Živojina Mišića 4
26101 Pančevo
Serbia
Petak, 16. Oktobar 2015 - 19:00 - Nedelja, 25. Oktobar 2015 - 12:00