Četvrtak, 17. Septembar 2015 - 19:00 - Sreda, 30. Septembar 2015 - 19:00

Izložba slika ''Zagrljaji'' - Mione Marte Marković

Miona Marković

 

U četvrtak, 17. septembra u Foajeu Kulturnog centra Pančevo , u 19 časova, biće otvorena izložba slika Abbracci/Zagrljaji umetnice Mione Marte Marković.

Još od studentskih radova, Miona Marković u svom slikarstvu, čitavu deceniju pa i nešto duže, zaokupljena je variranjem motiva zagrljaja. Počev od prvih radova u ovom tematskom ciklusu, datiranih još 2003, pa do danas, ona se predstavama zagrljaja ciklično vraća, uspostavljajući u svom radu kontinuitet koji u punoj meri i obimu postaje vidljiv upravo ovom izložbom. Na njenim slikama, crtežima, kolažima, grafikama i vitražu zagrljena tela (tela u zagrljaju) redovno su prikazana bez prepoznatljivih ličnih karakteristika, umešno svedena do nivoa znaka/označitelja. Bilo da su kompoziciono i koloristički pročišćene, redukovane na jednu ili dve figure, dosežući vrednost čistih bojenih odnosa, kakve su na primer Regina (Kraljica) iz 2007, ili Basic (2009), ili pak multiplikovane i transavangardistički ekspanzivne poput Vivace I i Vivace II, s brojnim varijacijama iz njenog italijanskog perioda, Mionine slike svedoče o autorkinoj fasciniranosti odnosom tela u zagrljajnoj interakciji ─ postupnim prelaženjem i zagrljajnim stapanjem kojim dvoje koji se grle, u likovnom ali i životnom smislu, suštinski postaju jedno. Na njenim slikama povremeno srećemo i predstave jedne figure koja grli samu sebe, čime Miona ponajpre nastoji da, minimumom likovnih sredstava, principom manje je više, prikaže složena emotivna stanja prepoznata/otkrivena i uzrkovana činom zagrljaja. Uostalom, ne poručuje li nam i hrišćanska doktrina, zasnovana Božijim zapovestima, kako trebamo ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe ─ baš kao i iz hrišćanstva izvedena učenja s tvrdnjama kako svakim zagrljajem mi zapravo grlimo upravo sebe.

Miona Marković

Rođena je maja 1979. godine u Somboru. Školovala se u rodnom gradu i u Beogradu naizmenično, a diplomirala je 2004. godine na Fakultetu Primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na smeru zidnog slikarstva, u klasi profesora Slobodana Đuričkovića. Njen diplomski rad bio je vitraž “Zagrljaj”.Neposredno nakon toga odlazi u Italiju, gde u Napulju upisuje specijalističke studije na Accademia di Belle Arti, na smeru Arti Visive e Discipline dello Spettacolo – pittura koje 2007.godine okončava diplomskim radom kod svog mentora prof. Salvatore Provino-a.

2014. godine  dobila je stipendiju od italijanske vlade za doktorske studije iz oblasti savremene umetnosti na Univerzitetu Sapienza u Rimu. Sada se tamo bavi istraživačkim radom iz oblasti savremene umetnosti - body art, kod svog mentora profesora dr. Claudio Zambianchi-ja. Od 2006. godine je član ULUS-a a od 2009. godine ima status samostalnog umetnika. Imala je osam samostalnih izložbi i veliki broj grupnih izložbi (preko30) prevashodno u Italiji (Rim, Napulj, Trst, Pjaćenca) ali i Srbiji (Beograd, Niš, Gornji Milanovac, Majdanpek ), u Bosni (Sarajevo), Bugarskoj (Sofija i Plovdiv) i dve u Meksiku (Mexico City). Kao aktivni učesnik autorskog projekta „Pergament Srbija“ vajarke Leposave Milošević Sibinović boravi u likovnoj koloniji na planini Rtanj 2011 godine. Svoje mnogobrojne radove (pojedinačne listove ali i slikovne knjige) na pergamentu izlaže zahvaljujući upravoj toj plodnoj saradnji, širom zemlje i inostranstva.

 

Vojvode Živojina Mišića 4
26101 Pančevo
Serbia
Četvrtak, 17. Septembar 2015 - 19:00 - Sreda, 30. Septembar 2015 - 19:00