Utorak, 2. Februar 2016 - 19:30

Književne večeri Zorana T. Popovića

satira

 

Ove godine Dom omladine Pančevo započinje realizaciju projekta „ Promocija aforizama i satire“ po srednjim školama grada Pančeva, a sve kao podrška festivalu „Žaoka“ koji se svake godine realizuje u Kačarevu u oktobru mesecu. 

U saradnji sa Pančevačkim aforističarem Zoranom T. Popovićem, u planu je obilazak Domove kultura naseljenih mesta, a sve u cilju pronalaženja talentovane dece i omladine i motivisanju na dalji rad i samostalno kreativno izražavanje u tom smislu. Najbolji će biti nagrađeni i na taj način dati podršku u ovom slučaju Kačarevačkom Festivalu. Međutim, Dom omladine nudi podršku i ostalim naseljenim mestima koji imaju svoje Festivale kako bi ih promovisali i u određenom smislu predstavili, kako bi odziv, posećenost i zainteresovanost građana bila upravo sa čitave teritorije grada Pančeva. 

02.02.2016. Dvorana Apolo Pančevo, 19:30h

08.02.2016. Dom kulture Dolovo, 18h

22.02. Dom kulture „Kočo Racin“ Jabuka, 19h

29.02. Dom kulture Banatski Brestovac, 18h.

Maksima Gorkog 6
26101 Pančevo
Serbia
Utorak, 2. Februar 2016 - 19:30