Četvrtak, 5. Novembar 2015 - 19:00

Pančevački dani duhovne muzike

U četvrtak, 5. novembra  u Svetouspenskom hramu u Pančevu održaće se koncert duhovne muzike u sklopu 18. Pančevačkih dana duhovne muzike.

Ovogodišnja manifestacija posvećena je petnaestogodišnjici umetničkog rukovođenja mr. Vere Carine Pančevačkim srpskim crkvenim pevačkim društvom.

Na koncertu, koji počinje u 19 sati, učestvovaće PSCPD kojim će dirigovati mr. Vera Carina, Podmladak PSCPD-a i Dečji hor PSCPD-a kojima će dirigovati Borjana Stažmešterov.

Pančevački dani duhovne muzike završiće se u nedelju, 8. novembra, kada će PSCPD učesvtvovati na Svetoj liturgiji u Svetouspenskom hramu.

Dimitrija Tucovića 8
26000 Pančevo
Serbia
Četvrtak, 5. Novembar 2015 - 19:00