Utorak, 29. Decembar 2015 - 19:00 - Petak, 15. Januar 2016 - 12:00

X UAD / Umetnost, arhitektura, dizajn

izlozba

 

Kulturni centar Pančeva organizator je manifestacije Umetnost, arhitektura, dizajn koja je osnovana, pre tačno deset godina (2005) kada je urednik programa vizuelnih umetnosti Galerije savremene umetnosti Pančevo bio Dragan Jelenković, i neprekidno traje te ove godine slavi svoj jubilej.

Tema ove manifestacije  jeste fenomen galerije i galerijskog prostora koji se zasnivaju na istraživanju i sintezi različitih disciplina umetnosti, arhitekture i dizajna. 

Analiza dosadašnjih rezultata projekta UAD-a, poslednjih deset godina doprinosi sistematizaciji fenomena galerije i njene funkcije u društvu.  Tokom ovog perioda UAD je prikazivao uticaje širih društveno-ekonomskih promena tranzicionog i posttranzicionog društva. Paralelno sa tim sama Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva, koja je nosilac UAD-a, ove promene oseća kroz promene u načinu rada na nivou institucije i nivou prostorne organizacije. 

Istraživački rad ima zadatak da sagleda kako su ove promene uticale na formulisanje novih zahteva galerije za izlagačku delatnost, stanje/uslove depoa u kome se čuva kolekcija galerije. Rezultati istraživačkog rada su baza za dalјnje aktivnosti u projektu.

Planirano je da ovogodišnja manifestacija bude realizovana kroz nekoliko segmenata i to:

U radionici učestvuju studenti  Master studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Kao polazište se uzima trenutno stanje depoa kolekcije Galerije savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva i sadržaj kolekcije. Studenti imaju zadatak da, primenjujući znanja stečena na master studiju- projektovanje galerije, odgovore na izazov analize i funkcije galerijskih prostora.   Radionica će biti održana u Galeriji Bate Mihailovića.

U Galeriji savremene umetnosti će biti postavljena izložba na kojoj će biti prezentovan.

- arhivsko dokumentarni materijal - jedna decenija rada UAD

- institucija galerije - prostorni modeli

- analiza depoa, rezultati studentske radionice

Ovu manifestaciju prati  publikacija u kojoj će biti štampani tekstovi na temu:  Institucija galerije u postranzicionom društvu; rezultati studentske radionice;  dokumentacija dosadašnjih izdanja UAD-a.

Učestvuju: Dragan Jelenković, Marko Salapura, Branka Kuzmanović, Milena Kordić, Igor Rajković, Dejan Todorović i Ana Zorić.

Vojvode Živojina Mišića 1
Pančevo
Serbia
Utorak, 29. Decembar 2015 - 19:00 - Petak, 15. Januar 2016 - 12:00