Društvo

BOBAN ĐURĐEV: Pančevo nema dovoljno inspektora - moramo da se snađemo

Pančevo, Pon, 03/07/2017 - 08:15
Aleksandar Stojković


Sekretarijat za inspekcijske poslove Pančeva od prošle nedelje ima novog glavnog čoveka – Bobana Đurđeva. Đurđev je do sada bio glavni komunalni inspektor, a na mesto sekretara  Sekretarijata za inspekcijske poslove došao je umesto Milovana Ćirovića.

U okviru Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Pančeva se nalazi odeljenje komunalne inspekcije, građevinske inspekcije, saobraćajne inspekcije, odeljenje za upravno pravne poslove i poslove izvršenja, odeljenje za druge inspekcijske poslove u okviru koga se nalazi i inspekcija za zaštitu životne sredine, sportska inspekcija i prosvetna inspekcija.

Sa novim Sekretarom napravili smo kratak razgovor.

Napravljena je  mobina aplikacija za Sistem 48 kako bi građani putem mobilnih telefona mogli da prijavljuju probleme. Šta to za vas znači?

Moram da naglasim da je Sistem 48 jako dobra stvar, a definisao bih ga kao „obaveštajni sistem“. Građani mogu neposredno da obaveštavaju nadležne službe koje treba da rade svoj posao. Sam Sistem 48 podrazumeva da u roku od 48 sati nadležna institucija koja treba da reaguje je u obavezi da dostavi povratnu informaciju prijaviocu - da je predmet uzet u rad. Rokovi za postupanje su određeni zakonima kojih mi moramo da se držimo. Neki problemi mogu da se reše u roku od 48 sati, drugi ne mogu iz prostog razloga jer iziskuju vođenje upravnog postupka  koji ima svoje rokove. Opet da kažem Sistem 48 je dobra stvar međutim neretko dolazi do zloupotreba. Ljudi ponekad koriste sistem da bi prijavili problem koji i nije problem za nas nego ima pozadinu u međuljudskim odnosima ili nečem drugom. U svakom slučaju kada treba delovati hitno u situacijama u kojima treba održati komunalni red, kao što je pad drveta, pucanja vodovodnih cevi, to je jako dobro i zato je sistem dobar jer mi te podatke dobijamo brzo. Mislim da treba još raditi na tome, pošto se u sistemu nalaze sva javno komunalna preduzeća, ali njime nisu obuhvaćeni organi i preduzeća sa drugih nivoa vlasti.

Šta se dešava ukoliko se građanin obrati gradskoj inspekciji a a ona nije nadležna za to?

Tu dolazimo do komunikacija različitih nivoa vlasti, lokalne, pokrajinske i republičke i po Zakonu o inspekcijskom nadzoru građanin nije dužan sve to da zna, ali mi jesmo. Svaki nivo vlasti dužan je da prosledi prijavu organu koji je nadležan za rešavanje tog problema.

Koje  je radno vreme inspektora?

Po odluci koju je Skupština usvojila organi rade u prvoj smeni. Međutim odeljenje komunalne inspekcije i komunalna policija može imati radno vreme od 6 do 22 sata, s tim što mi neke poverene nam poslove radimo i prekovremeno. Konkretno kada radimo kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata. Planiramo inicijativu oko promene odluke gde bismo ubacili mogućnost popodnevnog rada i saobraćajne inspekcije i građevinske inspekcije, pa ukoliko bude postojala potreba da možemo da radimo i tada.

 

Koja je razlika između poslova komunalne inspekcije i komunalne policije?

U suštini su dosta slične ingerencije, a osnovna razlika je u tome što komunalna inspekcija vodi upravne postupke, izdaje pravna akta,  rešenja sa rokovima i nalogom izvršenja odnosno prinudnog izvršenja ukoliko stranka ne postupi po nalogu u roku, dok komunalna policija izriče prekršajne naloge i ima pravo usmenog izdavanja naloga.

Da li gradski inspektorijat ima dovoljno inspektora?

Odmah da vam kažem – ne. Ranije je to bio mnogo veći broj. Od kako je stupio na snagu Zakon i zabrani zapošljavanja u javnom sektoru mi imamo prirodni odliv ljudi – ljudi idu u penziju i nama stalno osipa broj inspektora, a nema prijema novih. Obim posla je sve veći, baš zbog ovih inovacija veći je broj prijava. Jednostavno moramo da se dovijamo sa ovim brojem inspektora.

 

Sa Bobanom Đurđevom smo se dogovorili da za par dana proverimo kako se u nova aplikacija pokazala u praksi.

 

 

 

 

 
MarketingNajnovije vesti