Foto: Vladimir Đoković
Društvo

Gradski sekretarijat za ekologiju izneo brojne primedbe na trasu nove pruge kroz Pančevo

Pančevo, Čet, 25/01/2018 - 14:25
Vladimir Đoković

 

 

Tokom javne rasprave o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu – Idejni projekat teretne obilazne pruge Beli Potok – Vinča – Pančevo sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče pančevački Sekretarijat za zaštitu životne sredine izneo je više primedbi.

- Cilj je da se teretni železnički saobraćaj provede izvan užeg gradskog područja Beograd i Pančeva. To nije urađeno i ne vidi se u Studiji za teritoriju Pančeva. U opisu teme projekta pominje se koncept razvoja železničkog čvora Pančevo, ali se on u Studiji nigde ne prikazuje, niti se ista dokumentovano bavi njime. Pančevo je grad od 2008. godine, ali je u studiji opština, pa se postavlja pitanje tačnosti i ostalih podataka, prva je primedba pančevačkog sekretarijata.

Sekretarijat ima primedbu i na obeležavanje lokaliteta Starčevo – Grad i Manastira Vojlovica gde trasa pruge prolazi. U studiji se nekonsekventno obeležavaju u tekstualnom  i grafičkom delu.

- Navodi se da se u zoni Rafinerije koridori pruge i autoputa razdvajaju. Tara pruge skreće prema koridoru postojeće pruge za Rafineriju. Nejasno je šta se dešava sa pružnim trasportom za Azotaru, Petrohemiju i luku Dunav, da li se transport opasnih materija iz ovih privrednih subjekata i dalje vrši kroz grad Pančevo, primedba je u formi pitanja koju je izneo gradski sekretarijat.

Sekretarijat kroz primedbu otvara i pitanje buduće železničke stanice Pančevo Banat “koja treba da poveće dva sistema putnički i teretni “ a da bude locirana “na dvokolosečnoj pruzi Beograd – Vršac severo-istočno od Pančeva iza kanala Nadel”.

- U studiji nije dato rešenje za takozvanu “ranžirnu stanicu” koja je sada u stanici Pančevo Glavna. Kako će se teretni saobraćaj prema Zrenjaninu (sa svim opasnim materijama) odvijati do tada? I dalje kroz naselje?-  zapitali li su primedbom iz pančevačkog sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Iznete su i primedbe da u studiji nisu razmatranja alternativna rešenja – što je zakonska obaveza. Primećeno je da su navedeni lokacijski uslovi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture navedeni u studiji – prestali da važe.

“Većina priloženih uslova u Studiji je vezana za ove lokacijske uslove” – primedba je sekretarijata.

Kroz primedbu Sekretarijat je primetio da nisu traženi uslovi organa i organizacija sa teritorije Pančeva niti Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

“Nema Rešenja o utvrđivanju mera i uslova zaštite životne sredine grada Pančeva, a ima uslova JKP “Vodovod i kanalizacij” iz Pančeva” – kao paradoks i primedbu navodi sekretarijat.

Zbog svih u primedbama navedenih nedostataka pančevački Sekretarijat za zaštitu životne sredine predložio je da nadležni organ odbije davanje saglasnosti na ovu studiju sve dok se ne izvrše izmene i dopune ovog dokumenta.

Podsetimo pre nekoliko godina trasa pruge, obilaznice oko Beograda a kroz Pančevo, izazvala je burne reakcije stanovnika naselja Stara Misa jer je predviđala da se za obilaznicu koristi industrijska pruga Rafinerije nafte. I novi idejni projekata buduću pružnu obilaznicu crta istom trasom.Marketing

Najnovije vesti