Društvo

Napravite slogan i zaradite 150 000 dinara

Izvor: 
Marina Dimitrić Uto, 05/12/2017 - 11:16

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je javni poziv za izradu slogana, koji će biti korišćen u kampanji za promociju mera populacione politike sa ciljem podsticanja rađanja u Republici Srbiji. Kampanja će biti usmerena na stimulaciju roditeljstva i rađanje većeg broja dece.

Za prva tri najbolje rangirana slogana predviđena je novčana nagrada u iznosima od 150.000 (prvo mesto), 75.000 (drugo mesto) i 50.000 dinara (treće mesto).

Pravo učešća imaju svi državljani, kao i pravna lica Republike Srbije, a jedna prijava može da sadrži jedan slogan.

Javni poziv je otvoren do 19. decembra 2017. godine. Prijave pored teksta slogana moraju da sadrže sledeće podatke: ime i prezime podnosioca za fizička lica, tačan naziv za pravno lice, tačnu adresu i kontakt telefon.

Prijave sa tekstom slogana namenjenih za korišćenje u ovoj kampanji slati redovnom poštom na adresu Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11.000 Beograd, sa naznakom za Javni poziv za slogan i na elektronsku adresu: [email protected].

Prijave koje ne stignu redovnom poštom i koje ne sadrže tražene podatke, neće biti razmatrane.

Rezultati će biti objavljeni u dnevnom listu "Blic", a biće dostupni i na internet strani Vlade Republike Srbije, na internet i Fejsbuk strani Ministarstva kulture i informisanja i na internet strani Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku.



Marketing

Najnovije vesti