Društvo

PANČEVO: Rafinerija, Petrohemija i Azotara otkrile koliko zagađujućih materija ispuste u vazduh

Pančevo, Sub, 30/12/2017 - 12:00
Vladimir Đoković

Gradsko veće Pančeva usvojilo je dokument Plan kvaliteta vazduha za Grad Pančevo. Nacrt postao predlog pa su se stekli uslovi da dokument datiran na 2016. godinu bude i na usvajanju u Skupštini grada Pančeva.

U Planu vredni pažnje su podaci o zagađujućim materijama koje ispuste fabrike Južne industrijske zone tokom jedne godine. Dodatnu vrednost imaju pošto su ih NIS, Petrohemija i Azotara sami dostavili. Istina podaci su iz 2014. godine, ali su ilustrativni za vazduh koji dišemo.

NIS “Rafinerija nafte Pančevo” tako prijavljuje podatak  da u vazduh ispušta samo tri zagađujuće materije: sumporne okside, azotne okside i suspendovane čestice PM10. Za godinu dana (2014) sumpornih oksida emitovano je nešto više od 1.472 tone, azotnih oksida – 520,5 tona a suspendovanih čestica – 30,2 tone.

Iz Azotare po podacima Azotare te godine emitovano je u vazduh 149,2 tone amonijaka, 2.275 tona azotnih oksida, 1.537 tona azotnih suboksida (N2O), 93,6 tona suspendovanih čestica PM10, 15,1 tonu ugljen monoksida i 1,2 tone sumpornih oksida.

Za godinu dana, te 2014. godine, HIP Petrohemija je prema svojoj evidenciji u vazduh emitovala 421.461 tonu ugljen dioksida, 338,3 tone azotnih oksida (N3O/N2O), 41,2 tone ugljen monoksida, 9,1 tonu ukupnih ugljovodonika koji su poreklom iz nafte, 7,3 tone mešavine BTEX , 4,1 tone suspendovanih čestica PM10,  1,7  tonu EDC-a i 1,1 tonu trihloretilena.Marketing

Najnovije vesti