Društvo

STEFANOVIĆ ODGOVORIO MARINIKI TEPIĆ: Šta je sve MUP utvrdio i preduzeo posle kontrole skladišta veštačkog đubriva u bivšoj Staklari

Pančevo, Sub, 09/06/2018 - 18:20
Vladimir Đoković

 

Početkom maja narodna poslanica Marinika Tepić postavila je pitanje o poslovanju Promista sa veštačkim đubrivom u bivšoj Staklari. Odgovorilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova a odgovor potpisuje Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Republike Srbije.

Kao obaveštenje i objašnjene prvo se navodi da je policija u Pančevu primila anonimnu krivičnu prijavu 8. januara “povodom uskladištenja veštačkog ćubriva od strane privrednog društva „Promist” iz Pančeva iako je navedenom privrednom društvu zabranjen rad.” Prijava je prosleđena Višem tužilaštvu, a zatim je dostavljena MUP-u na postupanje.

“Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova po zahtevu Višeg Javnog Tužilaštva u Pančevu u vezi inspekcijskog nadzora nad d.o.o. „Promist proizvodno prometno preduzeće”, preduzela je sledeće:

- Dana 18. januara 2018. godine, nadležna organizaciona jedinica MinisTarstva unutrašnjih poslova je preko ovlašćenih radnika, izvršila zajednički inspekcijski nadzor sa ovlašćenim radnicima Ministarstva za zaštitu životne sredine, Sektora za predostrožnost i zaštitu životne sredine. Izvršen je inspekcijski nadzor kod nadziranog subjekta koji je registrovan kod Agencije za privredne registre Republika Srbije - poslovno ime d.o.o. „Promist proizvodno prometno preduzeće”.

Izlaskom na lice mesta utvrđeno je sledeće:

Na lokaciji u Pančevu, u ulici Prvomajska broj 10., nalaze se uskladištene različite vrste veštačkog đubriva (UREA, NPK, SAN, AN) u džakovima i džambo vrećama od po 25 kg, 850 kg, 500 kg i 1000 kg, u više objekata i na otvorenom prostoru na drvenim paletama uz objekte;

U jednom od objekata nalazi se mašina „pakerica” kojom se vrši prepakivanje đubriva iz džambo vreća u džakove sa tri različita spremišta;

Na zidovima objekata i u krugu preduzeća nisu postavljene nalepice i table upozorenja „Zabranjeno pušenje”, „Zabranjena upotreba ogvorene vatre”, „Opasnost od požara i eksplozije” i „Zabranjena upotreba alata koji varniči”; U krugu predzeća se izvode radovi rušenja objekata, rezanja elemenata metalne konstrukcije i iznošenje metalnih konstrukcija kamionima;

Obavljenim usmenim razgovorom na licu mesta sa davaocem ovlašćenja direktorom Promist logistika, Skladište Pančevo, konstatovano je da preduzeće „Promist” d.o.o. Novi Sad, ne poseduje upotrebne dozvole za objekte koje koristi za skladištenje, prepakivanje i prodaju, odnosno nije pokrenut postupak po osnovu Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15), da se isti prilagode novoj nameni;

Nije prikazana isprava o kontrolisanju mobilnih uređaja za početno gašenje požara;

Nije prikazana isprava o kontrolisanju instalacija hidrantske mreže za gašenje požara;

Na osnovu gore iznetog i nakon izvršenog inspekcijskog nadzora od strane nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, nadziranom subjektu naložene su sledeće mere, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima I važećim pozitivnim tehničkim propisima iz resorne nadležnosti i to:

-              Izrsčena je mera izvršenja redovne kontrole mobilnih uređaja za početno gašenje požara;

-              Izrečena je mera redovne kontrole pritiska i progočnog kapaciteta vode u instalaciji hidrantske mreže za gašenje požara;

-              Izrečena je mera postavljanja nalepnica i tabli upozorenja „Zabranjeno pušenje”, „Zabranjena upotreba otvorene vatre”, „Opasnost od požara i eksplozije” i „Zabranjena upotreba alata koji varniči”, na zidovima svih objekata i u krugu preduzeća;

-              Izrečena je mera pribavljanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara, a koju izdaje nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u Pančevu, za objekte koji se koriste za skladištenje, prepaknvanje i manipulaciju u Pančevu, ulica Prvomajska broj 10.;

-              Izrečena je mera zabrane da se na privremeiim mestima za zavarivanje izvode radovi zavarivanja i rezanja materijala, bez prethodno pribavljenog odobrenja izdatog od strane ovlašćepog radnika nadziranog subjekta;

-              Izrečena je mera zabrane pušenja u objektima i u krugu preduzeća;

-              Izrečena je mera zabrane sklalištenja veštačkog đubriva (zapaljivog i/ili eksplozivnog) u objektpma pa navedenoj lokaciji u Pančevu, do prnvođenja objekata nameni;

-              Izrečena je mera uklanjanja uskladištenog veštačkog đubrpva (zapaljivog i/ili eksplozivnog) iz objekata na navedenoj lokaciji u Pančevu;

-              Izrečena je mera uklanjanja uskladištenog veštačkog đubriva (zapaljivog i/ili eksplozivnog), sa otvorenog prostora na navedenoj lokaciji u Pančevu, na rastojanju iajmanje 6 m od svih objekata;

S tim u vezi, sve navedene naložene mere izvršene su od strane nadziranog subjekta što je konstatovano zapisnicima o izvršenim kontrolnim inspekcijskim pregledima, osim mere pribavljalja saglasnost na tehničku dokumentacnju u pogledu mera zaštite od požara, a koju izdaje nadležna organizaciona jedinica organ Ministarstva unutrašnjih poslova - Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Pančevu za objekte koji se koriste za skladištenje, prepakivanje i manipulaciju u Pančevu, na navedenoj adresi, s obzirom da rok za ovu meru ističe 16. jula 2018. godine. Pored izvršenih kontrolnih inspekcijskih pregleda od strane davaoca ovlašćenja direktora Promist logistika, skladište Pančevo, sačinjene su potpisane i overens izjave o izvršenju i pridržavanju svih mera koje su naložene od strane nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Takođe, o napred navedenom obavešteno je Više javno tužilaštvo u Pančevu kojem je dostavljena sva prateća dokumetacija.

Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, je pisanim putem obavestila Ministarstvo poljoprivrede, šumarsgva i vodoprivrede, Upravu za zaštitu bilja, Odeljenje fitosanitarne inspekcije, Odsek:Novi Sad, Okrug:Južnobanatski upravni i Grad Pančevo - Gradsku upravu, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Odeljenje građevinske inspekcije, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, raspolaže urednom dokumentacijom vezano za napred navedeno, te se ista po potrebi može staviti na uvid, nadležnim organima.

Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u narednom periodu pratiće tok događaja odnosno stanje na terenu na lokaciji u Pančevu, ul. Prvomajska br. 10 (bivša Industrija stakla Pančevo) i shodno važećim propisima preduzimati potrebne mere iz svoje nadležnosti.”Marketing

Najnovije vesti