Hronika

PANČEVO: Komunalna policija izdala 345 komunalnih naloga, 81 poništen

Pančevo, Uto, 20/02/2018 - 12:39
Vladimir Đoković

 

 

Za godinu dana, tokom 2017. godine, Komunalna policija Pančeva izdala je ukupno 345 prekršajnih naloga. Iz oblasti saobraćaja bilo je 290, a iz komunalne oblasti 55 prekršajnih naloga.

U roku od 8 dana 139 lica postupilo je po nalogu i iskoristilo priliku da plati pola kazne. U postupku izvršenja našlo se 72 lica koji nisu kaznu platili u roku od 8 dana.

Tokom 2017. godine u radu Komunalne policije izdat je 81 prekršajni nalog koji je zatim poništen. Od tog broja 45 je u oblasti saobraćaja a 36 u komunalnoj oblasti.

Gradsko veće bez rasprave prihatilo je godišnji izveštaj o radu Komunalne policije.

O njemu će raspravljati i odlučivati Skupština grada Pančeva.Marketing

Najnovije vesti