Srbija

MUP raspisao konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku

Izvor: 
Saopštenje Čet, 22/02/2018 - 13:21

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Konkurs je otvoren do 26.februara 2018. godine.

Osnovna policijska obuka u Centru Vam omogućuje da steknete znanja i veštine potrebne za profesionalno obavljanje poslova i zadataka policajca.   Opšti uslovi za upis i prijem polaznika:

•    državljanstvo Republike Srbije, •    da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje pet godina neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs, •    da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti, •    završena četvorogodišnja srednja škola, •    da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, •    da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije i •    da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu na radno mesto u statusu ovlašćenih službenih lica.

Detaljnije informacije potražite na internet sajtu  www.copo.edu.rs,  putem telefona ili lično u područnoj policijskoj upravi u Vašem mestu prebivališta. Formulare za prijavu na konkurs možete dobiti u policijskim stanicama – ispostavama područne policijske uprave u Vašem mestu prebivališta, gde ćete ih predati popunjene i priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

Nakon uspešno završene obuke MUP kandidate kao pripravnike upućuje na šestomesečno stažiranje, a posle položenog stručnog ispita im pruža mogućnost da u policiji opšte nadležnosti radie kao policajci.

 
MarketingNajnovije vesti