Srbija

PIO FOND: Konkurs za besplatne banje

Izvor: 
Marina Dimitrić Pet, 30/03/2018 - 09:25

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja.

Kako je danas saopšteno iz PIO Fonda, pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čija penzija iznosi do 24.980 dinara.

Uz ovo, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina.

Uz prijavu prilaže se i poslednji penzijski ček ili Penzionerska kartica, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja), raspoloživa medicinska dokumentacija i izjava gde žele da koriste rehabilitaciju.

U besplatanu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda.

Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.

Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta.

Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, dok će korisnici prava na tuđu negu i pomoć dobijati dodatnih deset bodova, a korisnici porodične penzije (koji su to pravo ostvarili kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad) dobijati dodatnih pet bodova.

Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose zaključno sa 13. aprilom ove godine.Marketing

Najnovije vesti