Srbija

Zašto jača dinar? Devize neće ni strani ni domaći

Izvor: 
Tanjug Sre, 16/08/2017 - 17:30

Bolja makroekonomska situacija, priliv stranih direktnih investicija i bolji spoljnotrgovinski rezultati, odnosno manji deficit tekućeg računa, kao i veći sezonski efekti otkupa deviza, razlozi su jačanja dinara prema evru, izjavio je Nikola Dragašević, generalni direktor Sektora za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije.

Od aprila su pojačani aprecijacijski pritisci na dinar, tako da je on ojačao prema evru za 3,8 odsto, zbog čega je NBS od tada intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 815 miliona evra, kako bi ublažila prekomerno kratkoročno jačanje kursa, rekao je Dragašević na konferenciji za novinare u NBS.

Prema njegovim rečima, tražnja rezidenata za devizama je opala, tako da je od aprila njima prodato 15 odsto manje efektivnog stranog novca, dok je prodaja nerezidentima opala za oko 60 procenata.

Istovremeno, neto otkup deviza je povećan za 40 procenata u drugom kvartalu tekuće godine u odnosu na prva tri meseca 2017.

Dragašević je takodje naveo da sui nerezidenti u maju i julu imali značajno učešće na sedmogodišnjim benčmark hartijama od vrednosti, a u julu su na sekundarnom tržištu prvi put od marta 2015. godine bili i neto kupci dinarskih hartija.

Od otkupa efektivnog stranog novca od turista, kako je rekao, mesečno se slije u proseku oko 50 miliona evra.

Dragašević je podsetio da je zvanični kurs dinara danas 119,4067 dinara za evro, što je najjači nivo domaće valute prema jedinstvenoj moneti evrozone od 6. novembra 2014. godine.

Dodao je da je dinar od početka godine nominalno ojačao prema evru za 3,4 procenta.Marketing

Najnovije vesti