Pregle nedelje na slovačkom

Týždeň za nami

Pančevo, Ned, 29/11/2015 - 21:40

Rad kultúrnych podujatí označili daždivý týdeň za nami, ktoré sa budú spomínať, ale budeme pamätat’ aj na nezvyčajné preniknútie do areálu riaditeľstva pre výstavbu a rekonštrukcie Pančeva a na krádež daňovej evidencie.

Kultúrny týždeň začal s klavírnou bravúrou klaviristu Ivana Dinića v Kultúrnom centre Pančevo. Solo koncert slávny pianista začal Rachmaninom, a ukončil slávným keltským koncertom Keita Jarretta. Ivan Dinić dipolomoval v Belehrade v roku 1983 ako najlepší študent v triede Neveny Popović. Postgraduálne štúdium pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Novom Sade a absolvoval v roku 1985 v triede Arbo Valdma. 

„Doklady z pivnice", názov výstavy sôch vyrobených v otvorenom ateliéri sochára Ivana Rakidžića Krumesa. Ateliér bol založený v roku 2009 v suteréne kultúrneho centra Pančevo a bola koncipovaná a potom aj realizovaný, v podobe workshopov, v ktorom milovníci sochárstva, bez ohľadu na talent a vek, môžu získať vedomosti a zručnosti sochárov.

_mgl1692.jpg

Výstava bola vystavená v sále mestského úradu, kde zostane až do 8. decembra.

S podivnými kresbami Mišu Filipovića, maliara narodého v Bajinej Bašti, občania Pančeve sa môžu stretnúť v Kultúrnom centre Pančeva. „Kreslenie ako manifest" je názov výstavy tohto talentovaného mladého umelca, ktorý sa narodil v Bajinej Bašti, ináč doktorand na Akadémii výtvarných umení v Belehrade, citát Vesny Todorovićovej za Filipovićové výkresy hovorí:,,Filipovićová úžasná poetika je založená na jednoduchosti a zdanlivej spontánnosti výkonu, živelnosti pohybu, ktorý vyzerá ako hudobný list, skladá zložité melódie, sonátového zloženia. "

V Mestskej knižnici v Pančeve je predstavená kniha s názvom „Svedectvo o Srboch v priebehu storočí", od Stefana Nemanju a Svätého Savu k dnešnému dňu. Texty pre knihu napísalo veľké množstvo akademikov, vysokoškolských profesorov a doktorov vied. Zachytáva všetky oblasti života srbského národa od stredoveku - umenie, veda, zvyky, migrácia a vojny, náboženstvo. Kniha má 1650 strán v pevnej väzbe. 

Dom kultúry v Dolove usporiadal literáne posedenie, na ktorom boli prednesené verše básnikov literárneho klubu „Prota Vasa Živković" v Pančeve. Poetické verše bolo počuť v Jabuki, a to na podporu boja proti násiliu nad ženami. Akcia básnickým slovom „Stop násiliu nad ženami" sa začala v roku 2012 a už sa tradične koná v rovnakom čase vo všetkých mestách, ktoré sa pripojili k akcii. Kampaň začali Lidija Puđaková a Damir Pico. Tento rok sa k akcii pripojil aj Domu kultúry v Jabuki, s cieľom zamerať pozornosť na rozšírený problém násilia páchaného nad ženami.

nasilje.jpg

Štatistiky ukazujú, že sa počet hlásených prípadov násilia, z ktorých mnohé sú smrteľné, výrazne zvyšuje. V minulom roku je zaznamenaných 27 prípadov násilia s fatálnym koncom, a tohto roku do novembra, je zabitých najmenej 33 žien. A v ten večer bola príležitosť si uvedomiť, že skutočný muži ženám majú venovať verše, nie päste.

Z archívu riaditeľstva pre výstavbu a rekonštrukciu Pančeva zmizli registre s daňovými aspektmi, týkajúce sa použitia stavebných pozemkov od roku 2009. To bolo zistené po tom, ked’ začali prichádzať sťažnosti občanov, že riešenie nedostali. Zatiaľ prišlo 1891  takýchto reklamácii. Riaditel’stvo nevie presne, koľko riešení chýba, pretože, ako sa hovorí, nemajú čas na ich počítanie. Daňoví poplatníci dostanú nové riešenia, a riaditeľstvo apeluje na občanov, aby vysporiadli svoje záväzky. Fyzické osoby pre zdanenie za použitie stavebných pozemkov dlhujú mestu 60 miliónov dinárov, zatiaľ čo hospodárstvo má dlh jednu miliardu a 800 miliónov dinárov.

Od tohto týždňa občanky a občania Pančeva majú možnost’ svoje problémy a návrhy priamo vyhlásiť primátorovi do tváre.

imgl5514.jpg

Starosta Saša Pavlov, každý piatok sa stretne s občanmi v čase od 10 do 12 hodín, a záujemci o rozhovor sú povinní vyplniť formulár, ktorý dostanú v servisnom centre.

V Pančeve sa počas minulého týždňa konali piaté „Mikine dní", manifestácia venovaná Miroslavovi Miki Antićovi, básnikovi, publicistovi, maliarovi, bohémovi. Neexistuje žiadny človek, ktorý nepozná aspoň nejaký Mikin verš a preto sa toto naše analyzovanie týždňa končí tak, veršom nášho Pančovčana Miku Antića.

„A ži! Len ži! Neokusuj dni ako myš. Široko žuj vzduch. Predstihni vietor a vtáky. Lebo každá večnost’ je krátka.“Marketing

Najnovije vesti