Zabava

Zabava

Novogodišnji matine u Dvorištu

Pred kraj svake godine uvek se preispitujemo šta smo mogli drugačije, gde je trebalo da budemo bolji i šta ćemo sve promeniti ubuduće. Šta kažete da u poslednjim satima te lepe 2016. godine