Utorak, 26. April 2016 - 18:00

18. Ženski dan u Dolovu „Komunikacija i timski rad”

18. Ženski dan održaćemo u Dolovu - Kralja Petra I broj 36 u utorak 26. aprila u prostorijama Udruženja žena Dolovke. Voditeljka radionice biće Marijana Jović.

Marijana Jović iz Tomaševca je aktivistkinja Ženske mirovne grupe-Pančevo, pohađala je Ženske studije (http://www.zenskestudie.edu.rs/ ) nakon kojih je sa još dve koleginice pokrenula Ženski dan u Pančevu, 8. marta 2014.godine. Radi kao trenerica, mentorka, omladinska radnica na različitim projektima zaštite i promocije ljudskih prava, omladinske politike i rada sa mladima, sa fokusom na mlade iz osetljivih grupa. Učestvovala je na različitim domaćim i međunarodnim obukama, treninzima, seminarima i konferencijama na teme rada sa decom i mladima, razvijanja uslova u lokalnoj zajednici, nenasilnog rešavanja konflikata, medijacije itd. http://www.ravnopravnost.gov.rs/sr/lista-medijatora-i-medijatorki/marijana-jović-pančevo 

Tema 18. Ženskog dana je Komunikacija i timski rad. Ženski dan u Dolovu ima za cilj da ženama iz Udruženja “Dolovke” i ostalim učesnicama Ženskog dana predstavi koncept Ženskog dana i upozna ih sa prilikama za njihov dalji razvoj koji mogu da ostvare kroz različito aktivističko delovanje. Takođe, imaće priliku da uz zanimljive i kreativne vežbe jačaju svoje komunikacjske veštine i doprinose i osnaže se za kvalitetniji timski rad u okviru svojih udruženja. 

Ženski dan je, kao i uvek, otvoren i besplatan za sve žene!

Projekat podržava Rekonstrukcija Ženski fond.

KONTAKT mail [email protected]

Utorak, 26. April 2016 - 18:00