Četvrtak, 29. Septembar 2016 - 19:00 - 20:30

Dani multikulturalnosti

Trojezično književno veče, na kojem će biti promovisane novinsko-izdavačke ustanove „Libertatea" i „NIUMIIC", biće održano u četvrtak, 29. septembra, sa početkom u 19 sati, u dvorani „Apolo". 

„Libertatea" je novinsko-izdavački centar na rumunskom jeziku, čije je sedište u Pančevu. Više od 70 godina ova ustanova objavljuje nedeljnik „Libertatea", kroz koji je prošlo stotinu novinara. Pored toga, ovaj izdavački centar, prevodi naslove na rumunski jezik i objavljuje časopise za decu, mlade, kulturu, a njegov prvi urednik bio je Vasko Popa. „Libertatea" je osnovana sa glavnim ciljem očuvanja identiteta Rumuna u Srbiji, kojima je multikulturalnost najvažnija. 

„NIUMIIC" je novinsko-izdavačka ustanova „Makedonski informativni i izdavački centar", koji je nastao 15. 12. 2006. godine. Pored časopisa „Videlo" i „Makedonska videlina" ovaj izdavački centar prevodi i objavljuje knjige i članke na makedonski jezik, s glavnim ciljem negovanja makedonske manjine u Srbiji.

 

Maksima Gorkog 6
26101 Pančevo
Serbia
Četvrtak, 29. Septembar 2016 - 19:00 - 20:30