Ponedeljak, 4. Jul 2016 - 19:00 - Utorak, 12. Jul 2016 - 19:00

Izložba fotografija „Čekaj do proleća” Staše Bukumirović

 

Ciklus fotografija "Čekaj do proleća" čine odabrani prizori koji se bave istraživanjem ukorenjenog doživljaja ličnog i dihotomije svesnog/nesvesnog, putem poistovećivanja viđenog sa sentimentalnim utiscima iz detinjstva.

Procesi kroz koje čovek prolazi u upoznavanju ljudi i mesta koje fotografiše, kao i ponovno vraćanje na ista mesta, čine da shvati koliko su utisci iz prošlosti, pogotovu detinjstva, iskrivljeni, fragmentarni i nepotpuni. Sam naziv predstavlja nekakvu vrstu omaža delu u kom je situacija okrenuta: u njemu nam literarni autor kroz intimnu sliku o prošlosti stvara sliku života koji dolazi. Proces, ovde, dakle, teče u obratnom smeru, a jednako je direktan; istovremeno ozbiljan i naivan. Na fotografijama se kroz odnos tela i prostora koji okupiraju i način na koji se uzajamno oblikuju opraštamo od detinjstva. Opraštamo se kroz izmišljanje detinjstva i svega što mu pripada, svesni da nikada nije zaista bilo takvo.

Staša Bukumirović rođena je 16. marta 1989. u Pančevu. Diplomirani je audiovizuelni umetnik sa katedre kamere Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Imala je više zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu (Prag, Toronto, Novaistra). Ovo je njena druga samostalna izložba.

Žarka Zrenjanina 4
26000 Pančevo
Serbia
Ponedeljak, 4. Jul 2016 - 19:00 - Utorak, 12. Jul 2016 - 19:00