Utorak, 26. April 2016 - 14:00 - Četvrtak, 28. April 2016 - 21:00

Izložba "Igra forme, boje i funkcije"

Foto: Bojan Radojčić

Izložba radova arhitekte Bojana Radojčića pod nazivom "Igra forme, boje i funkcije" biće predstavljena od 26. do 28. aprila u Galeriji Bate Mihajlovića, od 14h do 21h. 

Tema "Igra forme, boje i funkcije" predstavlja sažetak radova dipl. ing. arh. Bojana Radojčića i to su projekati neizvedenih, izvedenih i budućih izvedenih objekata, idejnih projekata, enterijera i maketa. Karakteristika radova je ta što, iako su drugačijih namena i potreba, svaki ima specifičan stilski, oblikovni, dizajneriski i namenski reprezent i po drugačijem je principu izrađivan. Slogan "forma, boja i funkcija", predstavlja potrebu za interakcijom i održanjem tri načela, zajedno sa prirodnim okruženjem i ljudima.

Ulaz je slobodan.

Žarka Zrenjanina 4
26000 Pančevo
Serbia
Utorak, 26. April 2016 - 14:00 - Četvrtak, 28. April 2016 - 21:00