Ponedeljak, 4. April 2016 - 19:00 - Četvrtak, 14. April 2016 - 19:00

Izložba slika Dragana Vojvodića: "Slikarstvo kraja"

Otvaranje izložbe pod nazivom "Slikarstvo kraja", Dragana Vojvodića, biće održano u ponedeljak, 04. aprila, u 19 sati, u Galeriji savremene umetnosti. 

zložbom „Slikarstvo kraja” Dragan Vojvodić predstavlja slike rađene u tehnici akril na platnu i flomaster na platnu, kreirane u duhu Džekson Polokovog all over slikarstva, s tim što se njihova ekspresivnost ne manifestuje nanosima boje, već u načinu na koji se motivi grupišu, preklapaju i međusobno poništavaju u jednom ograničenom prostoru slike. Na taj način, Vojvodićevi radovi zapravo figurišu kao svojevrsne mentalne konstrukcije, gde umetničko delo ne postoji kao konvencionalno shvaćen estetski objekat već kao mentalni fenomen koji sugeriše jedan duhovni diskurs u kojem je slika sredstvo pomoću kojeg se prenose značenja, postavljaju pitanja i govori o umetničkom doživljaju i umetnikovom iskustvu u svetu savremene umetnosti kulture.

Izražavajući se kroz različite medije (performans, instalacije, in situ, video, fotografija, slikarstvo), Dragan Vojvodić (1965) bazira svoju umetničku praksu na različitim egzistencijalnim situacijama i komunikaciji sa različitim pojavama u svetu savremene umetnosti. Vojvodić je Akademiju umetnosti završio u Novom Sadu gde i dalje živi, a značajan deo svoje umetnosti realizuje u Skandinaviji, gde je samostalno izlagao u Rejkjaviku, Bergenu, Turkuu, Geteborgu, Stavageru i sl. Nagrađen je rezidencijalnim projektima i grantovima u Francuskoj, Španiji, Portugaliji, Islandu, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Sjedinjenim Državama. Predstavljao je srpsku umetnost na izložbama u regiji i inostranstvu (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Francuska, Velika Britanija, Japan). 

„SLIKARSTVO KRAJA” DRAGANA VOJVODIĆA

Multimedijalni umetnik, Dragan Vojvodić, u Galeriji savremene umetnosti u Pančevu predstavlja dva ciklusa slika u tehnici akril na platnu i flomaster na platnu. Iako je reč o, naizgled, klasičnim načinima umetničkog izražavanja, i ovoga puta se u Vojvodićevim radovima uočava osnova njegove poetike koju možemo definisati kao stvaralački, umetnički nomadizam, budući da je nevezivanje isključivo za jedan medij, kao i istraživanje i otvorenost ka različitim načinima umetničkog delovanja, lajt motiv njegovog rada. 

Ponovo se baveći fenomenom individue, tela i kretanja, odnosom umetnosti i društva, koristeći citatnost i reminiscencije, Vojvodić narative sa simboličnim konotacijama (The end, Ende Neu, Das ist das Ende) i kulturološke fenomene (The Doors, Einstürzende Neubauten, Laibach), kao i fotografije preuzete sa interneta, kompjuterskom manipulacijom svodi na šablon i prenosi na platno, sugerišući epilog jednog kulturološko-civilizacijskog perioda.

Izložbom Slikarstvo kraja Vojvodić predstavlja slike kreirane u duhu Džekson Polokovog all over slikarstva, s tim što se, iako Vojvodić uspostavlja interpretativni odnos između svog slikarstva i slikarstva američkog ekspresionizma, njegova ekspresivnost ne manifestuje nanosima boja, već u načinu na koji se motivi grupišu, preklapaju i međusobno poništavaju u jednom ograničenom prostoru slike.

Očigledno je da je slikarstvo XXI veka način umetnikove komunikacije sa svetom. Tako Vojvodićeve slike korenspodiraju sa dobom komunikativnog kapitalizma, digitalizacije, s tiranijom imidža i trenutka gde se neprekidno prezentuje i nameće neograničen broj informacija, koje pojedinac usvaja ne razmišljajući o njihovoj važnosti, niti o kvalitetu. 

Na taj način njegovi radovi zapravo figurišu kao svojevrsne mentalne konstrukcije, gde umetničko delo ne postoji kao konvencionalno shvaćen estetski objekat već kao mentalni fenomen koji sugeriše jedan duhovni diskurs u kojem je slika sredstvo pomoću kojeg se prenose značenja, postavljaju pitanja i govori o umetničkom doživljaju i umetnikovom iskustvu u svetu savremene umetnosti i kulture.

Ljiljana Maletin, spisateljica, istraživač u kulturi, fotograf

Vojvode Živojina Mišića 1
Pančevo
Serbia
Ponedeljak, 4. April 2016 - 19:00 - Četvrtak, 14. April 2016 - 19:00