Utorak, 15. Mart 2016 - 19:30

Promocija monografije Regionalnog centra za talente - ‚‚Na strani DAROVITIH"

RCT ‚‚Mihajlo Pupin"

 

U utorak, 15. marta, u Gradskoj bibioteci Regionalni centar za talente ‚‚Mihajlo Pupin" će predstaviti svoju monografiju pod nazivom ‚‚Na stani DAROVITIH". Povod za objavljivanje monografije predstavlja petnaestogodišnjica postojanja ovog Centra, koji je tokom svih ovih godina okupio, radio i zabavljao se sa mnogim talentovanim školarcima iz Pančeva i okruženja. 

Za sve one koji nisu upoznati sa radom Regionalnog centra za talente ovo će biti prilika da saznaju ko su članovi Centra, šta rade, čime se bave, šta planiraju da urade, kao i da dobiju monografiju na poklon. Za one koji su upoznati sa radom RCT ‚‚Mihajlo Pupin" promocija će biti prilika da se podsete na sve koje je ova institucija iznedrila, kao i šta je sve do sada urađeno. 

Nemanjina 1
26101 Pančevo
Serbia
Utorak, 15. Mart 2016 - 19:30