Subota, 1. Avgust 2015 - 10:00

Starčevačko prvenstvo ozbiljno jeftinih igračaka

Drugo Starčevačko prvenstvo ozbiljno jeftinih igračaka održaće se 1. avgusta 2015. godine u okviru Starčevačkih Dana druženja

SPOJI je edukativni eksperiment koji ima cilj da razvije didaktičke inovacije kod dece i mladih. Inovatori mogu napraviti više igračaka i tako mogu sami osmisliti takmičarsku disciplinu. Ne postoji starosna granica, već je jedino važno da osmišljena igračka bude pokretna i da materijal za njenu izradu ne košta više od 200 dinara.

Tri najbolja inovatora dobijaju novčane nagrade, a pobedničke inovacije donose nove takmičarske discipline za sledeće prvenstvo.

Pančevački put 2
26232 Starčevo
Serbia
Subota, 1. Avgust 2015 - 10:00