Zelena pijaca

Oslobođenja b.b.
26000 Pančevo
Serbia

Na Zelenoj pijaci, koja se nalazi u samom centru grada,prevashodno se vrši promet i prodaja poljoprivrednih proizvoda.

 

Proizvodi od mleka, živinsko meso i jaja prodaju se u adekvatnim uslovima,u opremljenoj Mlečnoj hali .

 

Na pijačnom platou je postavljeno 700 pijačnih tezgi za prodaju poljoprivrednih proizvoda i 250 pijačnih tezgi, u robnom delu pijace, za prodaju industrijskih i zanatskih proizvoda. Na Zelenoj pijaci u Pančevu otvorena je prva hala za prodaju smrznute i sveže ribe u našoj zemlji, koja ispunjava sve potrebne sanitarne uslove.

 

Ribarnica je opremljena rashladnim vitrinama. Smrznuta riba se prodaje iz vitrina sa ledom,sveža riba biće u malim bazenima sa tehničkom vodom.

 

Na pijaci se nalazi i hala za prodaju kolača. U renoviranom prostoru JKP Zelenilo obezbedilo je za prodavce slatkiša kompletne sanitarne uslove, kao i rashladne vitrine.

 

U 2009. godini JKP Zelenilo je zajedno sa Institutom Tamiš i Gradom Pančevo pokrenulo projekat prodaje kontrolisane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda. U okviru tog projekta na Zelenoj pijaci i mini pijacama postavljene su pijačne tezge na kojima se prodaju poljoprivredni proizvodi za čiji kvalitet, u smislu kontrole upotrebe pesticida, garantuje Institut Tamiš.

 

Takođe, u okviru pijačnog platoa nalazi se 132 lokala ukupne površine 3380 m², koji svojom raznovrsnom ponudom, od svežeg mesa do nameštaja, daju dodatnu ponudu korisnicima pijačnih usluga.