Rimokatolička crkv Sv. Karla Boromejskog

Vuka Karadžića bb
26000 Pančevo
Serbia