• Terminal za rasute terete nove luke Beograd biće nedaleko od puta Pančevo-Beograd

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Urbanistički zavod Beograda izradio je na inicijativu Agencije za upravljanje lukama Urbanistički projekat za izgradnju terminala za rasute terete nove luke u Beogradu.

   

  Terminal za rasute terete planiran je na levoj obali Dunava, na rečnom kilometru km 1161+800, nizvodno od postojeće Luke „Beograd“ i Pančevačkog mosta, tačnije u Krnjači.

  Na ovom potezu u levoj inundaciji postoji izgrađen nasip za odbranu od poplava, čije se završne kote u obuhvatu lučkog područja kreću u opsegu od 77.00-77.20 mnm. U zaleđu nasipa locirana je crpna stanica „Reva“ kojom se voda drenirana kanalom „Kalovita“ potisnim cevovodom prebacuje u nebranjenu inundaciju. U pojasu uz nebranjenu nožicu nasipa promenljive širine nalazi se bara „Reva“, koja se formira usled nemogućnosti oticaja prepumpane vode iz kanala „Kalovita“. 

   

  Zauzimaće površinu od oko 37,6 ha, a ukupna širina akvatorije iznosiće 230 m.

   

   

  U sklopu terminala planirani su: operativna obala, deponija sirovog materijala, podterminali za separacije peska i šljunka, podterminali za agregat za beton i betonske asfaltne baze, saobraćajne površine, koridor za prolaz železničkog koloseka i zelene površine (minimalno 20%), piše eKapija.

   

  Od objekata tu će biti upravna zgrada, objekat kontrole i pristupa i 12 objekata za lučke operatere, kao i 88 parking mesta za putničke automobile i 41 za kamione.

   

  Osim sadržaja u funkciji lučke delatnosti, na prostoru lučkog terminala moguća je realizacija kompatibilnih namena – javne službe (carina, ispostave poreske uprave i dr.), površineza privredne zone (magacini, skladišta i dr.), komercijalni sadržaji i dr. kao prateći sadržaji.

   

  Izgradnji planiranih sadržaja i kompatibilnih namena u okviru lučkog terminala treba da prethodi nasipanje terena u cilju zaštite od plavljenja.

   

  Dodaje se da je urađena i Studija izvodljivosti za izgradnju terminala za rasute terete luke u Beogradu, kojom je zaključeno da izgradnjom terminala neće doći do značanih promena u hidrauličnom režimu, sa aspekta postojećeg stepena zaštite od poplava na levoj obali Dunava.

   

  Kada je reč o saobraćajnim površinama, prostor terminala povezuje se sa širom saobraćajnom mrežom grada preko planirane saobraćajnice koja sa Pančevačkim putem ostvaruje površinsku raskrsnicu sa punim programom veza.

   

   

  Takođe, severno, na udaljenosti od oko 3 km prolazi železnička pruga Beograd –Pančevo od koje je planirano da se izgradi industrijski kolosek koji bi prolazio severno od planiranog terminala za rasute terete. Prethodno planirani delovi industrijskog koloseka (dva kraka) sa južne strane nasipa se ukidaju.

   

  Unutar kompleksa planirana je interna kanalizaciona mreža. Do izgradnje gradske kanalizacione mreže odvođenje upotrebljenih voda sa predmetne lokacije moguće je rešiti preko lokalnog postrojenja za prečišćavanje upotrebljenih voda, nakon čega se voda ispušta u inundaciju Dunava, navodi se u projektu, koji je na javnom uvidu od 28. jula do 5. avgusta.

   

  Podsetimo, za gradnju nove luke Beograd u opticaju su bile, kako je za eKapiju ranije rekao pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević, lokacija 10 km uzvodno od Pupinovog mosta, lokacija u Krnjači i Luka Pančevo kao beogradska luka.

   

   

  Urbanistički zavod Beograda izradio je na inicijativu Agencije za upravljanje lukama Urbanistički projekat za izgradnju terminala za rasute terete nove luke u Beogradu.
   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija