Vlada Srbije usvojila Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost

Akcenat na ekonomskom osnaživanju žena i zaštiti od nasilja

Pančevo, Ned, 17/01/2016 - 15:00
Ivana Predić

Vlada Srbije usvojila je u četvrtak, 14. januara, novu Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost za period 2016 - 2020, kao i Akcioni plan za njeno sprovođenje. Zorana Mihajlović, predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost rekla je da usvojeni dokumenti predviđaju veće ekonomsko osnaživanje žena, uključivanje u politički život i postavljanje na rukovodeće mesta u organima vlasti na lokalnom i republičkom nivou. Ona je naglasila i da će žene biti po pravima izjednačene sa muškarcima i da poslodavci više neće moći da postavljaju lična pitanja ženema na razgovoru za posao. Cilj nove strategije je, prema rečima Mihajlovićeve, da se postigne nulta tolerancija na nasilje nad ženama, bolja koordinacija pravosudja, socijalnih službi, policije i lokalnih samouprava, kao i izmena Krivičnog zakona.

„U strategiji smo se posebno osvrnuli na žene koje su manje vidljive, a gde postoji velika diskriminacija - to su Romkinje, žene na selu i žene sa invaliditetom”, dodala je ona i naglasila da je i budžet za 2016. rodno senzitivan odnosno da se u planiranju budžetskih sredstava vodilo računa o potrebama žena.

U izradi pomenutih dokumenata učestvovala je i naša sugrađanka Milica Todorović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva. Ona je za naš Portal objasnila koje su najznačajnije novine u novoj Nacionaloj strategiji za rodnu ravnopravnost:

„U lokalnim samoupravama predviđeno je imenovanje lica koje će se baviti rodnom politikom, već zaposlenog u organu lokalne samouprave, a novina je i izbor gradskog većnika ili većnice za oblast rodne ravnopravnosti. Saveti, komisije i druga tela koja se bave rodnom politikom postoje u velikom broju gradova u Srbiji, ali ne funkcionišu. Nove odredbe, dodate na inicijativu našeg tima koji je učestvovao u kreiranju Akcionog plana za unapređenje položaja žena u Gradu Pančevu, obavezaće lokalne samoupraveda se više posvete rodnim politikama.”

Naša sagovornica je posebno istakla da je budžet za ovu godinu u Gradu Pančevu po prvi put rodno senzitivan, što znači da se u pojedinim programima vodilo računa i o potrebama žena. Lokalna samouprava je tako izdvojila million dinara za podsticanje ženskog preduzetništva, kao i za aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost.

„Pančevo je uvek išlo korak napred u oblasti rodne politike. Usvajanjem određenih dokumenata kao što su pomenuti akcioni plan i Odluka o rodnoj ravnopravnosti, sistemski smo postavili temelje rodnoj jednakosti. U lokalnoj samoupravi je počelo da se razmišlja na tu temu, pa su članice Saveta za rodnu ravnopravnost po prvi put učestvovale u izradi neke strategije, programa u oblasti sporta”, kaže Milica Todorović.

Ona je podsetila da će uskoro biti usvojen i novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji bi trebalo da pooštri kaznenu politiku.

I. Predić
MarketingNajnovije vesti