Društvo

Anketa o zadovoljstvu građana pružanjem usluga u gradu Pančevu

Pančevo, Pet, 29/04/2016 - 00:26
Mirjana Marić Veličković

Grad Pančevo u kontinuitetu sprovodi niz aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje uslova za pružanje usluga građanima grada Pančeva i  iz tog razloga Grad Pančevo  poziva  na saradnju sve  zainteresovane građane  da učestvuju u sprovođenju Ankete o zadovoljstvu građana kako bi bili u mogućnosti da otklonimo eventualne nedostatke i propuste i poboljšamo uslove i efikasnost rada i pružanja usluga građanima.

Popunjene upitnike moguće je dostaveiti  poštom,elektronskom poštom ili faksom.

adresa: Gradska uprava Pančevo

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj

Trg Kralja Petra I 2-4, 26000Pančevo

e-mail adresa: [email protected]

tel/fah: 013/308-709

Anketa o zadovoljstvu građana pružanjem usluga u gradu PančevuMarketing

Najnovije vesti