Prednacrt zakona o zaštiti od nasilja na javnoj raspravi

Bolja zaštita žrtava nasilja

Izvor: 
Tanjug Pet, 20/05/2016 - 09:49

Srbija bi na jesen mogla da dobije zakon o zaštiti od nasilja u porodici koji će omogućiti hitno iseljenje nasilnika iz porodičnog doma bez obzira da li je on vlasnik stana ili kuće, kao i bolju zaštitu žrtava nasilja.

Naime, Prednacrt zakona, koji je na javnoj raspravi, daje ovlašćenja policiji, da izda naredbu kojom nasilniku zabranjuje povratak u domaćinstvo na 48 sati, a ako nasilnik ne živi sa žrtvom, policija će mu naredbom zabraniti prilazak takođe na 48 sati.

„Cilj je da udaljimo nasilnika iz kuće, ne samo onog koji je učinio krivično delo, već i ako postoji rizik da će doći do nastanka krivičnog dela, odnosno nekog obila nasilja u porodici. Stoga smo predvideli poseban postupak za zaštitu od nasilja u porodici“, rekao je državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić.

U prvih 24 sata od izdavanja naredbe tužilaštvo je dužno da sudu predloži produženje mera, a u drugih 24 sata sud mora da donese odluku.

Na policijsku naredbu o zabrani vraćanja u stan, odnosno zabrani prilaska u roku od 48 sati ne postoji pravo žalbe, a tužilaštvo treba odmah da reaguje i traži produženje mere od parničnog suda.

Taj sud bi, kako je naveo, produžavao meru na 30 dana a postupak bi dalje išao svojim tokom.

Prednacrtom je predviđeno i osnivanje Koordinacionog tela koje bi „za istim stolom“ sedmično pod rukovodstvom javnog tužioca razmatralo sve predmete nasilja u porodici.

Članovi tog tela trebalo bi da budu i prekršajni sudija, policajac, Centar za socijalni rad i predstavnici lokalnih bolnica, škola, lokalnih ženskih organizacija... 

Prema prednactru, u osnovnim javnim tužilaštvima biće uvedena specijalna odeljenja za borbu protiv nasilja u porodici.

Opširnije na linku.Marketing

Najnovije vesti