EPS
Polemika oko stavke "troškovi javnog snabdevača" na računima za struju

Da li je naknada od 125 dinara protivzakonita?

Pančevo, Ned, 27/03/2016 - 17:17
Ivana Predić

Dnevni list „Politikа” ove nedelje objavio je tekst u kojem se skreće pažnja javnosti da na računima za električnu energiju postoji stavka pod nazivom „troškovi javnog snabdevača”, koji građane mesečno košta 125 dinara, od čega EPS mesečno inkasira 437,5 miliona dinara. Predstavnici Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) objasnili su za„ Politiku” da je ova naknada u računima za električnu energiju protivzakonita, dok je EPS saopštio da je to jedinstvena tarifa za isporuku, koju je odobrila Agencija za energetiku. Ova Agencija tvrdi da su u pitanju komercijalno poverljivi podaci.

Povodom „Politikinog” teksta reagovao je EPS. U saopštenju se navodi da stavka „troškovi javnog snabdevača” nije protivzakonita, te da se ne koristi za troškove štampanja i slanja računa, niti je tačno da je račun elektirčne energije netransparentan.

Nakon demantija EPS-a usledio je odgovor NOPS-a. Predstavnici te organizacije u svom saopštenju zahtevaju od Agencije za energetiku i Elektroprivredu Srbije da javno objave dokument u kom su taksativno navedeni svi troškovi javnog snabdevača i njihovi pojedinačni iznosi u procentima (koji deo iznosa od 125 dinara se odnosi na štampanje, sklapanje ugovora, rad info centra itd.). Samo na taj način, kaže Goran Papović, predsednik NOPS-a, može se opravdati tvrdnja EPS-a da je „račun za struju sa troškom javnog snabdevača od 125 dinara” transparentan.

U saopštenju te organizacije dalje se navodi da povodom navoda iz teksta da „nije tačno da je stavka trošak javnog snabdevača na računima protivzakonita, da nije tačno da se ova stavka koristi za troškove štampanja i slanja računa, da su sve stavke na računu u skladu sa Zakonom o energetici i drugim zakonima i propisima i da je sve stavke odredilo regulatorno telo Agencija za energetiku Republike Srbije", NOPS konstatuje da privredno društvo Elektroprivreda Srbije i dalje nije odgovorilo na ključno pitanje potrošača – koji tačno troškovi ulaze u tarifu „trošak javnog snabdevača”, kao jednog od tarifnih elemenata iz kog se ostvaruju prihodi koji ne zavise od potrošnje električne energije.

Na sajtu Agencije za energetiku, u rubrici „regulacija cena” u odgovoru na pitanje „šta je trošak javnog snabdevača i gde idu te pare”, navedeno je da je trošak javnog snabdevača tarifa koja se plaća u istom iznosu svakog meseca za svako mesto isporuke, odnosno brojilo.

„Ovo nije dodatni trošak koji se nameće kupcu, već su na ovaj tarifni element raspoređeni troškovi koje ima snabdevač. Od tih sredstava snabdevač finansira troškove koji nastaju u poslovanju s kupcima (zaključivanje ugovora, izrade obračuna, štampanja i slanja računa, info centra itd.). Zbog toga se plaća i u mesecima kada nema potrošnje”, stoji na sajtu Agencije za energetiku.

Predsednik NOPS-a zaključuje da Agencija za energetiku kao regulatorno telo navodi da trošak javnog snabdevača obuhvata i slanje i štampanje računa, što nije u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti potrošača i navodi još neke troškove javnog snabdevača ne zaključujući tom prilikom spisak istih.Marketing

Najnovije vesti