Povernica Foto: Povernik za zaštitu ravnopravnosti
Godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pred Narodnom skupštinom

Diskriminaciji najviše izložene žene

Pančevo, Čet, 17/03/2016 - 14:54
Ivana Predić


Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije redovan godišnji izveštaj za 2015. godinu. Kako se navodi u saopštenju Povernika za zaštitu ravnopravnosti, izveštaj pokazuje trend porasta broja predmeta, kojih je u 2015. bilo oko 20 odsto više nego prethodne godine. Ipak, prema navodima iz saopštenja, porast broja pritužbi ne znači da u našem društvu ima više diskriminacije, nego da se ova pojava sve više prepoznaje, ali i da je institucija Poverenika znatno vidljivija u javnosti.

Najviše pritužbi prošle godine podneto je zbog diskriminacije na osnovu pola, a slede pritužbe zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti, invaliditeta i na osnovu starosnog doba. Kada govorimo o oblasti u kojima se diskriminacija najčešće pojavljuje, najveći broj pritužbi odnosio se na diskriminaciju u postupku zapošljavanja ili na poslu. Sledeće najčešće oblasti u kojima se pojavljuje diskriminacija su postupci pred organima javne vlasti, kao i diskriminacija prilikom pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina.

Kako se zaključuje u saopštenju, prema podacima Povernika u prošloj godini u Srbiji su diskriminaciji najviše bile izložene žene, a razlog je bio i usvajanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. U lošijem položaju su i osobe sa invaliditetom, kao i pripadnici romske nacionalne manjine, a žene i deca iz ovih marginalizovanih grupa najčešće su izložene dvostrukoj ili višestrukoj diskriminaciji.

U izveštaju je dato 19 preporuka za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, među kojima su: uspostavljanje centralizovanog sistema za prikupljanje svih podataka o diskriminaciji u Srbiji, unapređenje pravnog okvira sistema zaštite od nasilja u porodici, usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, izmena propisa koji se odnose na lišenje poslovne sposobnosti, itd.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je prvi put u izveštaju objavio i najznačajnije presude Evropskog suda za ljudska prava, ukazujući na dobru praksu u oblasti borbe protiv diskriminacije.
MarketingNajnovije vesti