Elektronska knizica Foto: RFZO
Prednosti i mane nove zdravstvene knjižice

Elektronska kartica nije skratila čekanje na šalteru

Pančevo, Pon, 22/02/2016 - 15:34
Ivana Predić

Do kraja ove godine svi građani će morati da zamene zdravstvene knjižice čipovanim karticama. Kako navode u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, uvođenje kartica zdravstvenog osiguranja (KZO) onemogućiće zloupotrebe, tj. falsifikovanje isprave. Takođe, sigurnosni sistemi KZO obezbeđuju visoku zaštitu administrativnih podataka na čipu i značajno olakšava proces overe. Prednosti karitce, prema navodima nadležnih, ogledaju se i u tome, što prilikom promene ličnih podataka o osiguraniku (promena adrese prebivališta, promene podataka o poslodavcu, izmena osnova osiguranja ...) neće biti potrebe za promenom isprave, već će se novi podaci učitavati na čip kartice. KZO zaključuju u RFZO, obezbeđuje infrastrukturu za siguran pristup servisima koje će zdravstvene ustanove moći da uspostave (zakazivanje pregleda od kuće, elektronsko upućivanje pacijenata iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu).

Ipak, u praksi zdravstvena kartica se do sad nije pokazala u najboljem svetlu. Iskustva medicinskih sestara i lekara pokazuju da im je upotreba novog dokumenta otežala, a ne olakšala posao kako je najavljivano. U pojedinim ustanovama sestre su čak na karitcu lepile papiriće sa brojem kartona, jer taj podatak na njoj ne postoji. Na to je ukazao i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, i objavio fotografiju kartice na jednoj od društvenih mreža, sa komentarom „ektronsko doba na srpski način“.

Slično je i u pančevačkom Domu zdravlju. Kako smo saznali od Dragane Popović, zdravstevnog saradnika za akreditaciju i kapitaciju u toj ustanovi, poteškoća ima, a najveći problem se javlja prilikom otvaranja bolovanja i pisanja doznaka, jer se na kartici ne može „pročitati” u kojoj je firmi osiguranik zaposlen. Da li će i na koji način ovaj problem biti rešen pokušali smo da saznamo od nadležnih iz RFZO. Rečeno nam je da se na kartici zdravstvenog osiguranja nalazi naziv poslodavca, PIB poslodavca i delatnost, a da prema „Zakonu o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, RFZO više ne vrši prijavu obveznika uplate doprinosa i da je time prestala potreba za vođenjem registarskog broja. Sve ustanove su upoznate da registarski broj više nije obavezno polje u aplikaciji i da fakture koje nemaju registarski broj obveznika neće padati”.

Dragana Popović je dodala da su sve medicinske sestre obučene za rad sa novim dokumentom, i da čitača kartica ima dovoljno.

Vreme čekanja na šelteru se još uvek nije skratilo, ali verujem da će se, kada informacioni sistem bude u potpunosti proradio, videti prednosti elektronske zdravstvene knjižice. Naša ustanova je gotovo u potpunosti umrežena sa svim službama, osim sa Službom za rendgen, ali vrlo brzo očekujemo povezivanje i sa njima“, rekla je za naš portal Dragana Popović.

Na kartici su vidljivi ime i prezime osiguranog lica, datum rođenja, lični broj osiguranika i broj zdravstvene kartice. Ona međutim, ne sadrži podatke o pruženim uslugama u zdravstvenim ustanovama, podatke o lekovima dobijenim na recept, vaccine koje je dete primilo, bolesti od kojih su pacijenti bolovali, kao ni druge podatke o ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja. Nadležne iz RFZO pitali smo i zbog čega ovih podataka nema, ali smo dobili samo kratak ogovor da „na samoj kartici zdravstvenog osiguranja nije predviđen upis medicinskih podataka o broju kartona, vakcini, alergiji”.

S obzirom da do sada upotreba nove kartica nije olakšala posao zdravstevnim radnicima, a pacijentima nije skratila vreme provedeno na šalteru, interesovalo nas je da li će i kada se to zaista i dogoditi. Nadležni u RFZO kažu da informatičari iz fialijale svakog petka šalju nedeljni izveštaj direktoru sektora za razvoj i informacione tehnologije o uočenim problemima u praksi. Dodaju da je u „nekim ustanovama korišćenje kartice zdravstvenog osiguranja dovedeno do savršenstva, a negde postoje i problemi u korišćenju i da su najčešći problem na koje su nailazili na terenu nedovoljna obučenost i neinformisanost osoblja za rad sa karticama zdravstvenog osiguranja, nedovoljna tehnička opremljenost, nefunkcionalnost i nekompaktibilnost aplikacija koje ustanove imaju za rad sa karticama zdravstvenog osiguranja, nedostatak čitača kartica zdravstvenog osiguranja jer nisu trebovali dovoljan broj čitača prilikom anketa koje je RFZO sprovodio, otkazivanje rada čitača kartica zdravstvenog osiguranja, i nedostatak novca za kupovinu novih čitača”.

Za sva pitanja u vezi sa karticom zdravstvenog osiguranja, poručuju iz Fonda, osiguranicima je na raspolaganju e-mail adresa [email protected].

Prema podacima Fonda, zdravstvenim ustanovama u Pančevu isporučeno je 154 čitača kartica, a do sada Filijala za Južnobanatski okrug sa sedištem u Pančevu je izdala ukupno 29.190 kartica zdravstvenog osiguranja. Izdavanje zdravstvenih kartica obavlja se u nadležnoj filijali/ispostavi RFZO (Filijala za Južnobanatski okrug, Vojvode Radomira Putnika 6, Pančevo). Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice dužna su da uplate 400,00 dinara. U RFZO-u naglašavaju da pin koji se dobija prilikom preuzimanja nove zdravstvene kartice neće morati nigde da se ukucava, te da je on važan samo u slučaju da se zdravstvena kartica izgubi.

I. Predić

 Marketing

Najnovije vesti