Društvo

Formirane mreže za prevenciju nasilja prema LGBT osobama u Novom Sadu i Pančevu

Izvor: 
Labris Pet, 14/10/2016 - 17:00

Labris i partnerske organizacije, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), počeli su realizaciju projekta pod nazivom „Udruženi protiv diskriminacije". U narednih godinu dana, organizacije Labris, Atina (Udruženje građana protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja) i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) radiće na jačanju kapaciteta i podršci lokalnim institucijama kako bi im pomogle da identifikuju i adekvatno reaguju na bilo koji oblik diskriminacije nad LGBT osobama u Srbiji.

novi_sad.jpg

 

U okviru ove inicijative tokom oktobra i novembra održaće se obuke u sedam gradova (Subotica, Novi Sad, Beograd, Pančevo, Kragujevac, Novi Pazar i Niš) za oformljenih sedam lokalnih multisektorskih mreža. Obuke će se fokusirati na značaj umrežavanja i saradnje između predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, lokalnih centara za socijalni rad, predstavnika kancelarija Zaštitnika građana, tužilaštva, sudstva, Nacionalne službe za zapošljavanje, zdravstvenih i obrazovnih institucija, Uprave za rodnu ravnopravnost, kao i aktivista organizacija civilnog društva. Tokom projekta identifikovaće se najbolje prakse i preporuke za lokalne multisektorske mreže koje će se koristiti u zagovaranju kako bi se osiguralo unapređenje položaja LGBT osoba u lokalnim zajednicama. Osnivanje lokalnih multisektorskih mreža i uključivanje različitih aktera je samo jedan od koraka ka unapređenju poštovanja ljudskih prava u Srbiji. 

Mreža za prevenciju nasilja i svih vidova diskriminacije nad LGBT osobama, nakon Beograda, formirana je i u Novom Sadu i Pančevu. Pozivu Labrisa ponovo su se odazvale sve relevantne institucije, a njihovi predstavnici pokazali su veliko interesovanje za buduću saradnju. U Pančevu je prvi deo treninga održan 13. i 14 oktobra, dok je drugi deo zakazan za 27. i 28. oktobar. 

trening
pancevo3.jpg

 

U narednih godinu dana, Labris i partnerske organizacije, Atina (Udruženje građana protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja) i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) radiće na jačanju kapaciteta i podršci lokalnim institucijama kako bi im pomogle da identifikuju i adekvatno reaguju na bilo koji oblik diskriminacije nad LGBT osobama u Srbiji. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).Marketing

Najnovije vesti