Društvo

Grad finansira treći pokušaj vantelesne oplodnje

Pančevo, Sre, 01/07/2015 - 06:28

Pančevo će i ove godine finansirati treći pokušaj vantelesne oplodnje. Propisima kojima su regulisana prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđeno je, pored ostalih i pravo na dijagnostiku i lečenje steriliteta kao i pravo na usluge procesa (za prvi i drugi pokušaj ) vantelesne oplodnje uz prethodnu ispunjenost uslova koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja. Ovo je četvrta godina kako grad finansira treći pokušaj vantelesne oplodnje kod parova koji su imali dva neuspešna pokušaja. Ovom odlukom utvrđuje se pravo na naknadu troškova za parove koji su, do trenutka podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, koja se isplaćuje iz sredstava budžeta grada Pančeva za 2015. godinu, bez uspeha imali dva pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i uređuju se uslovi i način ostvarivanja prava. Grad Pančevo je grad sa negativnom stopom prirodnog priraštaja već duži niz godina, odnosno svake godine je manji broj rođene dece, a sve veći broj umrlih lica. Neplodnost, odnosno sterilitet parova kao bolest je jedan od uzroka manjeg broja rođene dece, ali bolest koja se u velikom broju slučajeva može lečiti. Prema rečima dr Milana Trifunovića, gradskog većnika zaduženog za zdravstvo, prošle godine je za treći pokušaj konkurisalo deset parova, osam je ispunilo uslove, a tri buduće majke su uspele da zatrudne i tokom leta se očekuje da dve rode blizance, a jedna jedno dete. Trifunović je rekao da će grad izdvojiti sredstva za desetak parova, i da je Agencija sprovela javnu nabavku na kojoj je izabrana Specijalna ginekološka bolnica „Genezis” iz Novog Sada. Prikupljanje prijava za sprovođenje vantelesne oplodnje počinje sutra. Ovde možete preuzeti odluku o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i zahtev za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju.


Marketing

Najnovije vesti