spomenak
„Međunarodna iskustva, primeri dobre prakse u radu sa decom i mladima sa teškim iskustvima i ponašanja“

Holanđani doneli nove metode i tehnike u oblasti socijalne zaštite (VIDEO)

Pančevo, Pet, 07/10/2016 - 10:17
Mirjana Marić Veličković

U toku ove nedelje od ponedeljka, 3. oktobra do petka 7. oktobra, u Pančevu je održana međunarodna konferencija pod nazivom „Međunarodna iskustva, primeri dobre prakse u radu sa decom i mladima sa teškim iskustvima i ponašanja“ u Prihvatilištu za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u Sigurnoj kući Pančevo i Domu za decu bez roditeljskog staranja „Spomenak“. Ovu međunarodnu stručnu razmenu organizovala je holandska organizacija Kinder perspectief, u partnerstvu sa Prihvatilištem za žrtve porodičnog nasilja i Domom za decu Spomenak u okviru realizacije projekta Akademija.

Ova konferencija je bila namenjena stručnim licima koja rade u ustanovama socijalne zaštite u Pančevu, a sve u cilju razmene iskustva i učenja novih metoda i tehnika koje mogu doprineti boljim rezultatima. 

U okviru ovih susreta organizovano je sedam radionica koje nam je predstavila Zorica Domošljan, rukovodilac stručnog tima Sigurne kuće Pančevo. 

– Na prvoj radionici Duplo pričalo se o strategiji socijalne mreže, kako razgovarati sa decom o teškim temama i problemima uz pomoć lutkica. Sistem zastavica bila je druga radionica gde smo pričali o postavljanju granica u ponašanju dece i mladih kada je u pitanju seksualni razvoj. Šta je normalno, a kada idu preko granice. Zatim, Kids skills, radionica o pozitivnom stimulisanju razvoja i pozitivnog ponašanja dece. Peta radionica video interakcije je bila trening kojim se objašnjava kako i na koji način se putem snimanja videa može doći do bitnih podataka o deci, njihovim problemima i na koji način mogu biti rešeni. Kada je u pitanju samo funkcionisanje organizacije, veoma značajna je radionica Uloge u timu. Stručnjaci ovih ustanova imali su prilike da uče o tome kako se može organizovati timski rad i na koji način to funkcioniše u Holandiji. Poslednja radionica odigrala se juče u dvorištu Doma "Spomenak", kada je na praktičnom primeru pokazano kako organizovati slobodno vreme dece i samih stručnih radnika. U ovom druženju su učestvovali zaposleni i korisnici Prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u Sigurnoj kući Pančevo i Dom za decu bez roditeljskog staranja „Spomenak“. O tome kakva su iskustva donele ove radionice i šta će ustanove socijalne zaštite koristiti u svom radu, pogledajte u video prilogu. 

spomenak
14585590_10209493273943114_1943976137_o-3.jpg


Marketing

Najnovije vesti