Društvo

Javni poziv za sufinansiranje troškova za vantelesnu oplodnju

Pančevo, Pet, 18/03/2016 - 06:18
Ivana Predić

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva poziva sve zainteresovane parove bez dece sa teritorije grada Pančeva da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za vantelesnu oplodnju u 2016. godini.

Uslovi za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za vantelesnu oplodnju u 2016. godini su: da žena u 2016. godini navršava najviše 40 godina života; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva; da ispunjavaju zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna Komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju i da je po odluci Komisije par bio uključen u postupak vantelesne oplodnje u predhodna dva pokušaja.

Parovi koji ispunjavaju navedene uslove na osnovu mišljenja Komisije za ostvarivanje prava na vantelesnu oplodnju, nakon dobijanja finansijskih sredstava od grada Pančeva, mogu da po sopstvenom izboru obave postupak vantelesne oplodnje u jednoj od 15 zdravstvenih ustanova sa teritorije Republike Srbije, koje imaju dozvolu zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja Republike Srbije za obavljanje navedene zdravstvene usluge.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 013/308-871, a lice zaduženo za kontakt je Dragana Dačić.

Odluka Skupštine grada Pančeva o ostvarivanju prava na sufinansiranje troškova za vantelesnu oplodnju i obrazac zahteva za građane objavljeni su na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Pančeva.Marketing

Najnovije vesti