zelenilo
Društvo

JKP Zelenilo Pančevo u 2021. zabeležila rast prihoda

Izvor: 
Biznis.rs Uto, 24/01/2023 - 04:56Preduzeća koja posluju u delatnosti usluga uređenja i održavanja prostora u 2021. godini su poslovala manje-više slično kao i prethodnih godina, pri čemu su neka od njih zabeležila i trend rasta u poređenju sa pretpandemijskom 2019.

Dobrim poslovnim rezultatima u ovoj delatnosti mogu se pohvaliti javno-komunalna preduzeća kao što su Gradsko zelenilo Beograd, Gradsko zelenilo Novi Sad i Zelenilo Pančevo, koja su zauzela prva tri mesta na našoj listi kompanija sa najvišim prihodima. 

JKP Gradsko zelenilo Beograd je u 2021. godini zabeležilo rast prihoda sa 2.770.186.000 na 2.941.038.000 dinara, dok je u 2019. godini njegov ukupni ostvareni prihod iznosio 2.749.629.000 dinara. Osim toga, ovo preduzeće u poslednje dve godine beleži i rast obrtnog kapitala, dok je njegov racio tekuće likvidnsti na nivou od 1,66.

JKP Gradsko zelenilo Novi Sad je imalo rast ukupnih prihoda sa 703,45 miliona dinara u 2020. godini na 724.578.000 dinara u 2021. Iako je zabeležilo pad neto dobiti, ovo preduzeće je 2021. ipak završilo u plusu sa 2.829.000 dinara.

JKP Zelenilo Pančevo imalo je rast ukupnih prihoda sa 506.035.000 dinara u 2020. na 619.757.000 dinara u 2021, a rast je primetan i u odnosu na 2019. godinu, kada je ovo preduzeće ostvarilo prihode od 502.343.000 dinara. Njegova neto dobit je iz minusa od 33.679.000 dinara u 2020. godini skočila na 514.000 dinara u 2021, dok je obrtni kapital porastao sa 35.360.000 na 41,2 miliona dinara.
MarketingNajnovije vesti