Foaje KCP
Društvo

Kulturni centar Pančeva nabavlja stolice za foaje

Pančevo, Čet, 12/12/2019 - 08:59
Vladimir ĐokovićFoaje Kulturnog centra dobiće nove stolice. Na javnu nabavku javio se samo jedan ponuđać, firma Geppetto sa prihvatljivom ponudom pa će stolice biti isporučene za 560.000 dinara sa PDV-om. Bez PDV-a cena je 466.666 dinara.

Stolice će biti metalne i tapacirane, odgovarajućih dimenzija i traženog izgleda. Kriterijum za izbor bila je “najniža ponuđena cena”. Komisija koja je sprovodila javnu nabavku konstatovala je da “uzorak stolice odgovara tehničkim specifikacijama navedenim u konkursnoj dokumentaciji”.
MarketingNajnovije vesti