Sekretarijat za poresku administraciju

Možete odložiti plaćanje dugovanja poreza!

Pančevo, Sre, 16/09/2015 - 14:19
Mirjana Marić


Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji nisu izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi, odnosno rešenjem Sekretarijata da mogu podneti zahtev o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, i na taj način izbeći novčanu kaznu koja za fizička lica iznosi od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 dinara. 

Protiv obveznika koji ne izmire svoje obaveze a  ne podnesu zahtev za plaćanje u ratama biće podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
MarketingNajnovije vesti