Društvo

NARANDŽASTI DIM: Azotara saopštila da nema zagađenja

Pančevo, Uto, 11/07/2017 - 11:06
Aleksandar StojkovićPančevci nam već više dana skreću pažnju na jak narandžasti dim koji se diže iznad Azotare. Pokušali smo da saznamo šta je u pitanju i dobili zvanično saopštenje iz ove fabrike.

„Žuti dim“ koji se vidi iz kruga „HIP-AZOTARA“ jeste NO2 (azot-dioksid) koji je nusproizvod pogona Azotna kiselina i nastaje u procesu dobijanja azotne kiseline 56%, kao  jednog od proizvoda „HIP-AZOTARA“. Pogon je u stabilnom režimu rada i radi smanjenim kapacitetom zbog viskoih ambijentalnih temperatura, koje su jedan od razloga „žutog dima“. „HIP-AZOTARA“ 24h dnevno u tri smene vrši merenja i kontroliše proces proizvodnje. U planu je nabavka katalizatora za III liniju pogona azotne kiseline, čime bi se koncentracije NO2 smanjile. 2015. godine katalizator je nabavljen za I liniju i kao što se vidi rezultat je da nema „žutog dima“ na toj liniji. Takode, zaposleni u pogonu Azotna kisleina redovno kontrolišu  procesne parametre, a Služba za zaštitu životne sredine meri koncentracije azotnih oksida u krugu fabrike i nisu zabeležena prekoračenja graničnih vrednosti imisija u vazduh. Nisu prijavljene pritužbe gradana. Zavod za javno zdravlje Pancevo meri koncentraciju NO2 na dva merna mesta i ni na jednom nema prekoracenja granicnih vrednosti, kaže se u saopštenju HIP Azotare.

 

Zakonska obaveza „HIP-AZOTARA“ je da na emiterima u pogonu Azotna kiselina postavi uredaje za kontinualno merenje zagađujućih materija, što je i učinjeno, čime smo poboljšali praćenje procesa i omogućili praćenje koncentracije NO2 u svakom trenutku, dodaje se u saopštenju.

Od Zdenke Miljković, gradske Sekretarke za zaštitu životne sredine smo saznali da su izvršena merenja, da je naročita pažnja data Strelištu prema kome se ovaj dim poslednjih dana kretao i da nisu zabeležena povećane vrednosti azotnih jedinjenja.

 

Foto: Viktor Poša
narandzasti_dim.jpgMarketingNajnovije vesti