Foto: torange.us

Društvo

Nedelja imunizacije pod sloganom “Vakcina štiti”

Izvor: 
ZZJZ Pančevo Ned, 23/04/2017 - 13:51

Imajući u vidu značaj imunizacije i inicijative Svetske zdravstvene organizacije koja datira od oktobra 2005. godine, sa ciljem povećanja obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, ove godine obeležava se dvanaesta po redu nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO, od  24. do 30. aprila 2017. godine, pod sloganom “Vakcine štite“ i učešće su uzele sve zemlje regiona, kao i globalno, sa fokusom na povećanje obuhvata usmeravanjem pažnje i povećanjem svesti o značaju imunizacije.

Nedelja imunizacije u Evropskom regionu je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu u saradnji sa zemljama članicama i partnerima u cilju povećanja obuhvata i izgradnji pozitivnih stavova u vezi neophodnosti imunizacije. Imunizacija je rezultat kolektivne odgovornosti. Učinite sve da Vi i članovi Vaše porodice budete pravovremeno i potpuno vakcinisani.

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti ZJZ Pančevo, zajedno sa Koordinatorima imunizacije i saradnicima mreže osam Domova zdravlja, dve opšte bolnice, tri specijalne bolnice, realizovao je timske aktivnosti tokom svih ovih godina putem revizija 17020 vakcinalnih kartona u 2016. godini, pružanjem stručnometodološke pomoći svim učesnicima u izvođenju imunizacije – 62 vakcinalna punkta  i izgrađenim porukama o imunizaciji ka medijima, zdravstvenim radnicima, donosiocima odluka i opštoj populaciji te na taj način doprineo usvajanju znanja i izgradnji pozitivnih stavova ka imunizaciji.

Imunizacija je jedna od najuspešnijih javno zdravstvenih inicijativa. Imunizacijom se preveniraju bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti: difterija, hepatitis B, morbile, zauške, veliki kašalj, zapaljenje pluća, dečiju paralizu, prolive izazvane rotavirusom, rubelu i tetanus.  

U prethodnim godinama, zemlje Evropskog regiona su suočene sa epidemijama malih boginja, rubele, zaušaka koje se javljaju kod osetljive populacije koja nije vakcinisana ili nije vakcinisana na vreme. Kako zarazne bolesti ne poznaju granice epidemije se šire iz zemlje u zemlju.

Imunizacija mora biti prioritet zbog 7 ključnih razloga:

1.    Imunizacija spašava živote

2.    Imunizacija je osnovno pravo, ali nije dostupno svima

3.    Epidemije predstavljaju ozbiljne pretnje

4.    Zarazne bolesti mogu da izazovu smrtni ishod

5.    Zarazne bolesti se mogu kontrolisati i odstraniti

6.    Imunizacija je isplativa javno zdravstvena mera

7.    Deci u zdravstvenim sistemima treba obezbediti bezbednu, efektivnu, dostupnu i efikasnu vakcinu

Dobro funkcionisanje imunizacionog sistema je jedan od ključnih elemenata za snažan zdravstveni sistem i priprema zemlje za buduće javno zdravstvene izazove. Obuhvat imunizacijom je jedan od indikatora dostupnosti  primarne zdravstvene zaštite i  procene kapaciteta zdravstvenog sistema.Vakcine su vremenom postale žrtve svoga uspeha, jer se ne “vide“ oboleli od tih bolesti, već samo oni koji nisu imali priliku da obole, jer su vakcinisani.  Dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv zaraznih bolesti vakcinacijom je suština zajedničkih napora u svim zemljama sveta.Marketing

Najnovije vesti