Nadzor lokalnih usluga socijalne zaštite u Pančevu

Nedovoljan broj stručnih radnika

Izvor: 
Ivana Jaćimovski Sre, 09/03/2016 - 20:35PANČEVO - Grad Pančevo i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Novi Sad, organizovali su u sredu, 9. marta 2016. godine, u Maloj sali Gradske uprave stručni skup „Eksterni monitoring i evaluacija lokalnih usluga socijalne zaštite u gradu Pančevu – iskustva i naučene lekcije“, na kom su prezentovani rezultati Programa monitoringa i evaluacije nad lokalnim pružaocima usluga socijalne zaštite u gradu Pančevu.

Pokrajinski zavod, kao institucija koja ima sve kompetencije, je od maja 2015. do kraja decembra 2015. vršio monitoring i evaluciju. Predstavnici Zavoda su u vidu prezentacije predstavili rezultate monitoringa i evaluacije usluga socijalne zaštite u Gradskoj upravi u Pančevu.

„S obzirom da ovo ranije nije bila praksa i da su postojala lutanja kada su u pitanju lokalne usluge socijalne zaštite, mi smo prošle godine prvi put definisali kroz konkurs koje sve usluge imamo, ko su pružaoci i zatražili ponuđača koji će da uradi taj posao. Prihvatili smo projekat Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i oni su tokom cele godine uradili monitoring svih usluga koje imamo u gradu. S obzirom da se ovako nešto radi prvi put, i oni su bili motivisani i osim monitoringa imali su i ciklus obuka i raznih programa podrške za zaposlene kod pružaoca usluga", rekla je Suzana Jovanović, članica Gradskog veća zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Pančevo je prvi grad u pokrajini koji je primenio odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti od 2011. u kome se definiše da onaj ko osniva ili obezđuje usluge socijalne zaštite je dužan da se brine o kvalitetu usluga i da vrši nadzor i evaluaciju.

 

,,Zakon daje mogućnost i obavezu da se radi na neki način, ali na lokalnim samoupravama je da li će obezbediti monitoring i evaluaciju svojih usluga. To ne zavisi ni od pružaoca usluga, već upravo od onoga ko finansira uslugu, taj je u obavezi da pronađe način kako će svoju uslugu pratiti, unapređivati“, rekla je savetnica za socijalnu zaštitu iz Pokrajinskog zavoda Tatjana Grnčarski.

Monitoring i evaluacija su vršeni kod šest pružalaca usluga: Dom za decu i mlade bez roditeljskog staranja ,,Spomenak“, Dom ,,Srce“ u Jabuci, Škola za osnovno i srednje obrazovanje ,,Mara Mandić“, Udruženje ,,Na pola puta“, Centar za socijalni rad, solidarnost i Gerentološki centar u Pančevu.

„Nadzor usluga je izvršen na osnovu narudžbe grada Pančeva. Ono što Zavod želi da ukaže je da je neophodno da grad kontinuirano i redovno prati kvalitet usluga koje se pružaju u socijlanoj zaštiti, jer će se na taj način obezbediti kvalitetna usluga građanima“, ističe Maja Dumnić iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Monitoring podrazumeva kontinuiran proces koji omogućava blagovremenu identifikaciju izazova i odstupanja u realizaciji planiranog i pronalaženje mogućih rešenja koja uključuju i revidiranje postojećih planova.

Evaluacija ima za cilj da proceni efikasnost usluga, finansijske projekcije i sintetizuje postignute rezultate.

Rezultati monitoringa su pokazali da većina pružalaca usluga ispunjava osnovne standarde koji su u vezi sa prostorom i opremom, ali ukazuju na to da postoji potreba za unapređenjem.

 ,,Ono što su zabeleženo kao slabost je nedovoljan broj stručnih radnika ili drugog osoblja. Takođe, u pojedinim ustanovama, kao što su Dom za decu Spomenak i Škola za osnovno i srednje obrazovanje Mara Mandić, nisu izdvojene posebne službe za pružanje lokalnih usluga“, istakla je savetnica za socijalnu zaštitu Maja Dumnić.

Na osnovu celokupnog procesa Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu dao je izveštaj sa preporukama gradu Pančevu i pružaocima usluga.

I.J.
MarketingNajnovije vesti