Međunarodni dan starijih
''Osobe 60+, računajte na nas''

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih u Gerantološkom centru Pančevo

Pančevo, Sre, 30/09/2015 - 10:25
Mirjana Marić

Zavod za javno zdravlje Pančevo, obeležiće Međunarodni dan starijih 1. oktobra 2015. godine u 11 časova akcijom u Gerantološkom centru u Pančevu koja će se realizovati u vidu predavanja, razgovora i podele promotivnog materijala.

Međunarodni dan starijih osoba je poseban dan za starije osobe širom sveta. Slogan ovogodišnje kampanje „Osobe 60+, računajte na nas” izabran je sa ciljem da se skrene pažnja  javnosti na činjenicu da će starenje populacije i populaciona dinamika oblikovati ključne  izazove za razvoj sa kojima će se svet suočiti u 21. veku.

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba 2015. godine ima za cilj da ukaže javnosti da je uvažavanje demografskih trendova i socijalna inkluzija starijih osoba od presudne važnosti za kreiranje održive urbane sredine koja promoviše jednakost, blagostanje i prosperitet zajednički za sve građane.

Neobraćanje pažnje na starije osobe znači da se ne obraća pažnja na 20 posto svetske populacije do 2030. godine, kada će biti više ljudi starijih od 60 godina nego dece mlađe od 10 godina, pri čemu će te brze promene u starosnoj strukturi pre svega zahvatiti zemlje u razvoju.

U Južnobanatskom okrugu od ukupno 294 695 stanovnika, starijih od 65 godina je 49 634 što čini 16 % ukupnog stanovništva, a prosečna starost je 46 godina.

Ako je naš cilj izgradnja „budućnosti kakvu želimo”, mora se obratiti pažnju na stanovništvo starije od 60 godina za koje se očekuje da se dostići broj od 1,4 milijarde do 2030. godine u svetu.

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 14.decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi koliko je važno prilagoditi okruženje u kome živimo potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Ove godine, obeležavanjem 25. godišnjice kampanje – Međunarodnog dana starijih osoba, ide u se susret Konferenciji Ujedinjenih nacija o stanovanju i održivom urbanom razvoju koja će se održati 2016. godine, na kojoj će se razmatrati ne samo pitanje uticaja novog urbanog okruženja na život i zdravlje starijih osoba, nego i na uticaj koji starije osobe imaju na okruženje u kojem žive.

Trend migriranja stanovništva širom sveta iz ruralnih u urbanu sredinu se odigrava rekordnom brzinom, tako da se procenjuje se da će svaka 6. osoba od njih 10 živeti u urbanoj sredini do 2030. godine. U skladu sa procesom urbanizacije, broj starijih osoba raste najbrže u urbanim sredinama i to u zemljama u razvoju. Ova dva fenomena zajedno dovešće do toga da će broj ljudi preko 60 života u gradovima narasti do preko 900 miliona do 2050. godine – i činiće četvrtinu ukupnog gradskog stanovništva u zemljama u razvoju.

Ovi demografski trendovi uslovljavaju stvaranje okruženja koje je prilagođeno potrebama starijih osoba i poboljšanju njihovog života. Dobro organizovani gradovi pružaju veće mogućnosti starijim osobama da budu finansijski nezavisni, ostvaruju prihod, nastave doživotno obrazovanje i žive u okruženju u kome će se osećati sigurno, sa javnim objektima i prevozom koji su prilagođeni njihovim potrebama što je osnov za njihovu nezavisnost i socijalnu inkluziju.

Prim. dr Mica Sarić Tanasković, direktorka Zavoda za javno zdravlje
MarketingNajnovije vesti