Društvo

Objavljen Konkurs za su/finansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu u 2016. godini

Pančevo, Sre, 23/03/2016 - 14:38
Mirjana Marić Veličković

Na osnovu članova 60. i 62. Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 38/15), Programa unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2016. godinu, članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst) i Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu („Službeni list grada Pančeva“ broj 37/15, 3/16 i 4/16-ispravka), Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u blasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu u 2016. godini. 

Predmet konkursa je implementacija mera i aktivnosti planiranih Strategijom razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2014-2018 i Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2016. godinu, putem četiri komponente:

Komponenta 1 – Projekti razvojnih usluga ustanova socijalne zaštite,

Komponenta 2 – Projekti podrške organizacija civilnog društva određenim ciljnim grupama,

Komponenta 3 – Programi udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima,

Komponenta 4 – Program monitoringa i evaluacije lokalnih usluga socijalne zaštite.

Pravo učešća imaju ustanove iz oblasti javnih službi za komponentu 1 i 4, Organizacije civilnog društva za komponentu 2 i udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za komponentu 3.

Više o konkursu pogledajte na sajtu Gradske uprave. 

 Marketing

Najnovije vesti