Na evidenciji pančevačke filijale NSZ bez posla preko 5.000 mladih

Od nezaposlenosti do prekarijata

Pančevo, Pet, 17/06/2016 - 15:21
Ivana Predić

U Srbiji 45 odsto mladih je nezaposleno. U proseku mlad čovek do 30 godina čeka posao oko dve godine, što ih svrstava u kategoriju dugoročno nezaposlenih.

Prema podacima pančevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, na dan 31. maja 2016. godine, na evidenciji te Službe bilo je 5.262 nezaposlenih lica (15-30 godina), od kojih su  2.649 lica ženskog pola. Ovaj broj odnosi se na sve četiri opštine (Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin), koje pokriva pančevačka filijala, a od toga u Pančevu je bez posla 2.647 lica od kojih je 1.331 lice ženskog pola.

Jedna od njih je i Biljana J. Ona je pre tri godine završila Šumarski fakultet u Beogradu i od tada je u potrazi za poslom.

Redovno se javljam svom savetniku na birou, ali još uvek nisam dobila nijednu ponudu za posao. Bila sam na praksi godinu dana u beogradskom Zelenilu“, ali nakon toga nisam dobila posao. Jako je malo ponuda za moju profesiju, pa sam nedavno završila kurs za medijatora i nadam se da ću u toj oblasti dobiti posao“, optimistična je naša sugrađanka.

Nakon završenog Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, Aleksandar Putić (32), nekoliko godina radio je u državnim ustanovama, po ugovoru. Kada je 2013. godine ostao bez posla, oprobao se u drugom sektoru.

Pre tri godine sam počeo da se bavim prodajom starih stvari i antikviteta na internetu. Shvatio sam da na državu ne mogu da se oslonim, već samo na sebe. Zadovoljan sam ovih poslom, a glavna prednost je u  tome što sam sam svoj gazda i što dobro zarađujem – živim bolje od srpskog proseka. S druge strane ovo jeste dosta rizičan posao, ali trudim se da izbegnem takve situacije. Volim ovaj posao jer ima veze sa menadžmentom, za šta sam se i školovao“, kaže Aleksandar Putić.

Prema statistici pančevačke filijale NSZ u gradu Pančevu, najviše nezaposlenih mladih osoba ima četvrti stepen srednje stručne spreme – 905, slede mladi sa III stepenom SSS – 552, zatim mladi bez kvalifikacije – 411 i lica sa stepenom VI1 – 367.  Sa stepenom VI2 na evidenciji je 160 mladih osoba, dok su bez posla samo tri lica sa VII2 stepenom.

Od početka godine, 752 lica mlađa od 30 godina sa evidencije Filijale Pančevo su zaposlena, od kojih su 324 lica osobe ženskog pola. U strukturi zaposlenih dominiraju lica viših kvalifikacija (324 lica imala su IV SSS, 120 lica VII1 SSS).

U istom periodu u gradu Pančevu posao je dobilo 481 lice mlađe od 30 godina, od kojih je 221 lice ženskog pola. U strukturi zaposlenih dominiraju lica viših kvalifikacija (207 lica imala su IV SSS, 92 lica VII1 SSS).

Podaci pančevačke filijale pokazuju da su se tokom prošle godine poslodavci najviše iskazivali potrebu za šivačima, bravarima, variocima, prodavcima, konobarima, kuvarima, komercijalistima na terenu. Zanimanja za kojima je postojala veća potražnja od ponude na lokalnom tržištu tokom 2015. godine, kako navode u filijali NSZ, bila su zanimanja farmaceutske struke, zanimanja vezana za IT tehnologije, prosvetna zanimanja (nastavnici i profesori) u oblasti prirodnih nauka – pre svega matematika i fizika, zavarivači sa sertifikacijom po postupku CO2, MIG, MAG, poslovi komercijaliste, kao i prodaje osiguranja.

S druge strane, zanimanja u kojima je postojala daleko veća ponuda od potražnje na tržištu bila su zanimanja poljoprivrednih, hemijsko tehnoloških tehničara, diplomiranih menadžera, zanimanja iz oblasti kulture.

Radi stimulisanja zapošljavanja mladih, NSZ realizuje nekoliko programa. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika, koji podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog ili stručnog ispita uz zasnivanje radnog odnosa sprovodi se u okviru projekta Evropske unije.

Takođe, NSZ nudi i program stručne prakse radi stručnog osposobljavanja nezaposlenog za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, kao i obuku nemačkog jezika.

U okviru aktivnih mera zapošljavanja dostupne su i subvencije za teže zapošljive kategorije stanovništva, koje se odobravaju poslodavcima u privatnom sektoru.

Ipak, statistka pokazuje da državne mere aktivne politke zapošljavanja nisu dale dovoljno dobre rezultate. Ipak, ministar prosvete Srđan Verbić smatra da nezaposleni ne treba da čekaju državu da im reši problem zaposlenja.  

„Država može da uradi mnogo, država treba da uradi još mnogo, ali niko nema ni moralno pravo da čeka na državu da mu reši problem zapošljavanja”, izjavio je jednom prilikom Verbić.   

Ministar je dodao da je nedostatak prakse glavna prepreka za zapošljavanje mladih, te da bi nevladine organizacije mogle biti odličan način da se steknu iskustva.

Siguran posao u državnom sektoru, za mlade ostao je nedosanjan san. Umesto toga danas je i u Srbiji na snazi globalni proces o kojem se retko priča.

Reč je o „prekarijatu” – neizvesnom i nesigurnom zaposlenju koji karakterišu nestalna, privremena, povremena, nesigurna i zavisna radna mesta, na kojima radnici nemaju ni zakonsku ni socijalnu zaštitu.

I. PredićMarketing

Najnovije vesti