Društvo

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći, sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu

Pančevo, Sub, 17/09/2016 - 19:19
Mirjana Marić Veličković

PANČEVO, 17. septembar – Na osnovu Sporazuma o donaciji, zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa – Potprojekat 2 seoske kuće RHP-W2-VHG/COMP4-2015 i člana 6. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 2 seoske kuće RHP-W2-VHG/COMP4-2015, u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije „JUP – Istraživanje i razvoj” d.o.o. i Grada Pančeva, i člana 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodele paketa pomoći, a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodele paketa pomoći dana 07.09. 2016. godine donela je O D L U K U o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva, na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova, koju možete preuzeti ovde.Marketing

Najnovije vesti