Društvo

Olakšan pristup školama za učenike u inkluzivnom obrazovanju

Pančevo, Pet, 16/09/2016 - 17:03
Tanja Marin

PANČEVO, 16. septembar – Gimnazija „Uroš Predić“ i Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ dobile su od Grada Pančeva guseničar za stepenice koji će učenicima u inkluzivnom obrazovanju omogućiti lakši pristup školama i svim učionicama. Grad Pančevo je u okviru Interresorne komisije obezbedio guseničar za dva učenika Gimnazije i guseničar za jednog učenika Elektrotehničke škole. Guseničar koji može da uz stepenice prenese invalidska kolica, ne i električna invalidska kolica. 

Novac za guseničare obezbeđen je u sklopu projekta „Unapređenje profesionalne podrške u zajednici" koji se sprovodi u partnerstvu sa UNICEF-ovom kancelarijom u Srbiji i Centrom za socijalni rad. Za ovu namenu obezbeđena su sredstva u izbosu od 11,365 američkih dolara (cena guseničara 355.300,00), dok su preostala sredstva iskorišćena za nabavku laptopa i video projektora za OŠ „Bratstvo jedinstvo", koji će koristiti za lakše sprovođene nastave. 

– Sada ne samo što nećemo morati da prenosimo decu tih nekoliko stepenika pri ulasku u školu nego ćemo im omogućiti i da lako i bezbedno stignu i na sprat, gde su kabineti za informatiku, ocenio je direktori Gimnazije „Uroš Predić", Vladimir Marić

Do sada u Gimnaziji i Elektrotehničkoj školi nije bilo moguće postaviti rampe za invalidska kolica, pošto nije bilo moguće izvršiti radove na zdradama ovih škola koje su pod zaštitom države, kao važni kulturno-istorijski spomenici, ali su se direktori složili da će ovo omogućiti svim učenicima ravnopravan položaj.

– Ovo će omogućiti upravo ono šte je i smisao inkluzivnog obrazovanja, a to je da svi učenici imaju jednak pristup svim sadržajima jedne škole, ali će omogućiti i drugoj deci da se lakše odluče za upis u našu školu, rekao je direktor Elektrotehničke škole, Nikola Ćurčin

Prema rečima gradskog većnika za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, Milenko Čučković istakao je da je nabavka guseničara od velikog značaja za učenike ovih škola i za same škole. 

– Cilj je da se deci omogući normalno funkcionisanje u obrazovnom sistemu, ali ne samo u obrazovnom nego i u zdravstvenom, socijalnom i u svim drugim oblicima, a ovo je i podrška roditeljima koji su imali problem oko ulaska dece u obrazovne ustanove, rekao je Čučković.

Prema rečima Milenka Čučkovića, Grad Pančevo je jedan od 10 gradova u Republici Srbiji koji je u okviru projekta „Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece“ dobio sredstva preko Interresorne komisije grada Pančeva u iznosu od 11,365,00 američkih dolara, s obzirom da je to jedna od komisija sa najvećim brojem dece koja su prošla postupak procene.

kolica
kolica_1.jpg


Marketing

Najnovije vesti