Oko hiljadu dece pokriveno kroz stalnu novčanu socijalnu pomoć porodicama

Pančevačka prosečna zarada pala ispod republičkog proseka

Pančevo, Pon, 17/10/2016 - 14:54
Vladimir Đoković

Broj porodica koje koriste novčanu socijalnu pomoć u Pančevu je ove godine 900-950. U stvari to je prema evidenciji Centra za socijalni rad „Solidarnost” ukupno 2.500 lica. Od toga je 1.000 dece. 

Gledajući podelu selo – grad, ova pomoć, odnosno siromaštvo ravnomerno je raspodeljeno prema ukupnom broju stanovnika. Što govori i o dostupnosti informacija, a tako i pomoći. Od ukupnog broja više od pola porodica, njih 555 prima uvećanu novčanu socijalnu pomoć. Najčešći razlozi su bolest nekog od članova domaćinstva ili u porodici ima više dece. Broj porodica koje primaju uvećanu socijalnu pomoć je stabilan poslednje tri godine.

Preko Centra za socijalni rad idu i isplate jednokratnih socijalnih pomoći. Do sada je u 2016. godini izdato oko 4.000 rešenja za ukupno oko 1.500 korisnika (nekima i više rešenja), a ukupan iznos je 12,4 miliona dinara. Osnov za isplatu jednokratnih socijalnih novčanih pomoći pre svega je trošak lečenja. Srazmerno brojnosti stanovništva jednokratna socijalna novčana pomoć najviše je isplaćivana stanovnicima Jabuke i Starčeva. Po svakom od mesta ukupno više od 900.000 dinara.

Značajne okolonosti za temu siromaštva u Pančevu su i prosečna zarada kao i ukupan broj nezaposlenih. I dok je prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Pančevu broj nezaposlenih u Pančevu redovno oko stabilnih 11.000 lica, kod zarada je nešto nestabilnije. Naime, Pančevo je duži niz godina imalo prosečnu neto platu iznad proseka plata u Republici Srbiji. Sada ima platu ispod proseka. Zaostatak je oko 1.000 dinara (oko 45.000 dinara Pančevo – Srbija 46.000 dinara), ali je pokazatelj loš.

– Do materijalne podrške se stiže pod propisanim strogim uslovima, ali su sva davanja redovna – kaže Suzana Jovanović, iz Centra za socijalni rad „Solidarnost”. 

Kategorija koja je u posebno teškim uslovima za prijem bilo kakve pomoći su lica preko 50 godina.

– Ta kategorija „50 plus” za sistem je praktično nevidiljiva. Mi ih ne evidentiramo. A oni su često bez posla i teško pronalaze posao – naglašava Suzana Jovanović.

Sagledavajući socijalnu situaciju u kojoj se građani Pančeva nalaze Suzana Jovanović zaključuje kako sigurno postoji mnogo više ljudi koji pokušavaju nešto sami da reše i ne obraćaju se institucijama.

– Iako su promenjeni zakoni, institucije i ustanove koje mogu da pruže pomoć i podršku nisu umrežene. Pa svaki potencijalni korisnik mora sam da ih obiđe. Svako ima zakonsko pravo, ali na svakom mestu mora da dokaže i status, što deluje kao restrikcija – konstatuje Suzana Jovanović.

– U postojećem sistemu i radno sposobna lica ostvaruju prava u oblasti socijalne zaštite, pa to dalje uslovljava da bude veliki broj korisnika, a onda i iznosi pomoći budu manji, navodi Suzana Jovanović i dodaje:

– Možda bi bilo bolje da sposobni za rad dobiju državnu podršku na nekom drugom mestu i na neki drugi način. Možda bi ih to učinilo aktivnijima pri zapošljavanju i u zajednici. S druge strane, to bi omogućilo da socijalna podrška stigne nesposobnima za rad, pa bi onda i iznosi bili veći.Marketing

Najnovije vesti